Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 1. PHP UK Conference 2017 - Gareth Ellis - Introduction to SOLID
  Celem wykładu jest wyjaśnienie zasad SOLID oraz sposobów ich zastosowania w pracy. Przykłady w języku PHP.

 2. PHP UK Conference 2017 - Alena Holligan - Demystifying Object Oriented Programming
  Na wykładzie objaśniono w ciekawy sposób programowanie obiektowe w języku PHP. Warto również zapoznać się z książką PHP. Obiekty, wzorce, narzędzia. Wydanie IV.

 3. PHP UK Conference 2017 - Colin O'Dell - Debugging Effectively
  Wykład poświęcony debugowaniu.

 4. PHP UK Conference 2017 - Anna Filina - Unit Testing by Example
  Wykład poświęcony testom jednostkowym, przykłady przygotowane przy pomocy narzędzia PHPUnit.

 5. PHPNW16: Ramon de la Fuente - Extracting wisdom from stupidity
  Wykład poświęcony myśleniu w pracy dewelopera.

 6. PHPNW16: James Titcumb - Dip Your Toes in the Sea of Security (2016)
  Wykład poświęcony bezpieczeństwu stron internetowych. Przykłady w języku PHP.

 7. PHPNW16: Joshua Thijssen - The first few milliseconds of HTTPS (2016)
  Wykład poświęcony HTTPS.

 8. Michelangelo van Dam - Getting Hands Dirty with PHP7 (7.03.2017)
  Wykład poświęcony podstawowym informacjom dotyczących PHP 7, m.in. jakie funkcje zostały usunięte. Wszystkich zainteresowanych PHP zapraszam do zapoznania się z książką PHP i MySQL. Dla każdego. Wydanie III.

 9. PHPNW16: Stefan Koopmanschap - Level Up Your Team (2016)
  Wykład przeznaczony dla kierowników zespołów, jak zachęcić deweloperów do podnoszenia swoich umiejętności.

 10. PHPNW16: Gary Hockin - Being Ready For ZF3 (14.03.2017)
  Wprowadzenie do Zend Framework 3 - wykład w języku angielskim.

 11. PHPNW16: Katy Anton - OWASP Top 10 Proactive Controls 2016 (15.03.2017)
  Wykład poświęcony bezpieczeństwu stron internetowych. Więcej informacji w książkach pod adresem.

 12. Unit Testing PHP Applications
  Wykład poświęcony testom jednostkowym w języku PHP - Framework PHPUnit. Opublikowany (09.02.2015).

 13. Building Secure Web Applications with ZF2
  Wykład poświęcony bezpieczeństwu stron internetowych, opisuje mechanizmy dostępnie w Zend Framework 2.

 

Książki Helion