Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zapraszamy wszystkich tych programistów do zapoznania się z książką, którzy poszukują alternatywy dla takich systemów kontroli wersji jak CVS, Subversion. Może to właśnie system kontroli wersji Git spełni wasze oczekiwania.

Autor: Włodzimierz Gajda
Data wydania: 2013/02
Stron: 328
[ więcej u wydawcy ]

Darmowy fragment książki w pdf
Cena książki drukowanej: 54,90 zł
Okładka książki - Git. Rozproszony system kontroli wersji
 
Git - oszczędź sobie kłopotów z synchronizacją projektu!

Praca nad niemal każdym projektem informatycznym wymaga współdziałania wielu osób, często pracujących z dala od siebie. W takich warunkach bardzo łatwo popełnić błąd, nadpisać jakiś ważny plik albo przypadkowo zdublować dane. Mały projekt po takiej wpadce da się jeszcze uratować, ale większy… można wyrzucić do kosza. Chyba że od momentu jego inicjalizacji używamy narzędzia odpowiedzialnego za właściwą synchronizację danych, czyli systemu kontroli wersji, co jest standardem we współczesnej informatyce. Jednym z takich programów jest git, napisany na potrzeby zarządzania kodem źródłowym jądra systemu Linux - taka rekomendacja mówi sama za siebie.

Możliwości programu git i sposoby jego praktycznego zastosowania w różnych projektach przedstawione zostały w tej książce. Znajdziesz tu podstawowe informacje o instalacji środowiska i tworzeniu repozytoriów, pracy z plikami, identyfikowaniu rewizji i zmienianiu historii projektu. Dowiesz się, kiedy i jak tworzyć czy łączyć gałęzie oraz całe repozytoria, korzystać z repozytorium lokalnego i zdalnego, a także synchronizować je w odpowiedni sposób. Poznasz możliwe konflikty między wersjami pliku i nauczysz się radzić sobie z nimi. Zrozumiesz, jak wykorzystywać najbardziej znane serwery hostingowe dla projektów git oraz dostępne w nich, wbudowane systemy śledzenia błędów. I wreszcie przestaniesz miewać koszmary, w których tracisz tygodnie na odszukanie zagubionego pliku. Git zrobi to za Ciebie!

 • Instalacja programu git, tworzenie repozytoriów i obszar roboczy
 • Tworzenie rewizji i przywracanie stanu plików
 • Stany plików, ignorowanie plików i znaczniki
 • Identyfikowanie rewizji, skróty komend
 • Modyfikowanie historii projektu oraz tworzenie i usuwanie gałęzi
 • Łączenie gałęzi: operacja merge i operacja rebase
 • Powiązanie repozytorium lokalnego i zdalnego oraz podstawy synchronizacji repozytoriów
 • Praktyczne wykorzystanie git i łączenie oddzielnych repozytoriów
 • Treść pliku: konflikty, badanie różnic, pliki tekstowe i binarne
 • Serwisy github.com i bitbucket.org
 • Praca grupowa w serwisach github.com oraz bitbucket.org i zintegrowany system śledzenia błędów

Wypróbuj git - wystarczająco dobry nawet dla jądra Linuksa!

Spis treści:

Podziękowania (9)
CZĘŚĆ I Repozytoria o liniowej historii (11)
Rozdział 1. Wprowadzenie (13)

 • Git (13)
 • Jak przebiega praca nad projektem stosującym Git? (14)
 • Hosting projektów Git (19)
 • Czego się nauczysz z tego podręcznika? (20)
 • Dokumentacja (20)

Rozdział 2. Instalacja programu Git (23)

 • Konsola Gita w systemie Windows (25)
 • Ułatwienia uruchamiania konsoli w systemie Windows (26)
 • Podstawowa konfiguracja klienta Git (27)
 • Edytor (28)

Rozdział 3. Tworzenie repozytoriów (29)

 • Inicjalizacja nowego repozytorium (29)
 • Klonowanie repozytoriów (30)
 • Badanie historii projektu (33)
 • Wizualizacja historii projektu (36)

Rozdział 4. Obszar roboczy (39)

 • Przywracanie stanu projektu, który zawiera nowe pliki (41)

Rozdział 5. Tworzenie rewizji i przywracanie stanu plików (43)

 • Tworzenie rewizji (43)
 • Przywracanie stanu plików do wybranej rewizji (45)
 • Przenoszenie repozytorium (48)
 • Rezygnacja z repozytorium (49)

Rozdział 6. Stany plików (51)

 • Uproszczony model pracy: przestrzeń robocza i repozytorium (51)
 • Indeksowanie (52)
 • Diagram stanów (53)
 • Obszar roboczy, indeks i repozytorium (56)
 • Modyfikowanie stanu plików repozytorium (57)
 • Stan repozytorium (61)
 • Uproszczony model pracy raz jeszcze (62)
 • Oznaczenia stanów pliku (68)
 • Stany dwuliterowe (mieszane) (69)
 • Repozytoria zwykłe i surowe (72)
 • Składnia poleceń Gita (73)

Rozdział 7. Ignorowanie plików (75)

 • Uzupełnienie diagramu stanów (78)

Rozdział 8. Znaczniki (83)

 • Znaczniki lekkie i oznaczone (83)
 • Tworzenie znaczników opisanych (84)
 • Tworzenie znaczników lekkich (84)
 • Usuwanie znaczników (85)
 • Sprawdzanie dostępnych znaczników (85)
 • Szczegółowe dane znacznika (85)
 • Użycie znaczników (86)
 • Generowanie skompresowanych plików odpowiadających konkretnej wersji projektu (89)

Rozdział 9. Identyfikowanie rewizji (91)

 • Pełne skróty SHA-1 (91)
 • Skrócona postać SHA-1 (92)
 • Znaczniki (92)
 • Rewizja domyślna (93)
 • Repozytoria o historii nieliniowej (94)
 • Dziennik reflog (100)
 • Polecenia rev-parse oraz rev-list (101)
 • Znaki specjalne wiersza poleceń Windows (102)

Rozdział 10. Skróty komend (107)

 • Komendy ułatwiające zapisywanie stanu projektu (108)
 • Komendy ułatwiające wykonywanie ćwiczeń (110)

Rozdział 11. Modyfikowanie historii projektu (115)

 • Usuwanie ostatnich rewizji (116)
 • Modyfikowanie ostatniej rewizji (117)
 • Łączenie rewizji (117)
 • Usuwanie zmian wprowadzonych przez rewizję (120)
 • Odzyskiwanie poszczególnych plików z dowolnej rewizji (125)

Rozdział 12. Podsumowanie części I (127)

 • Co powinieneś umieć po lekturze pierwszej części? (130)
 • Lista poznanych poleceń (130)

CZĘŚĆ II Repozytoria z rozgałęzieniami (139)
Rozdział 13. Tworzenie i usuwanie gałęzi (141)

 • Gałęzie to wskaźniki rewizji! (141)
 • Gałąź master (141)
 • Tworzenie gałęzi (143)
 • Dodawanie rewizji w bieżącej gałęzi (143)
 • Tworzenie gałęzi wskazujących dowolną rewizję (144)
 • Przełączanie gałęzi (145)
 • Tworzenie i przełączanie gałęzi (147)
 • Relacja zawierania gałęzi (150)
 • Usuwanie gałęzi (153)
 • Zmiana nazwy gałęzi (155)
 • Gałęzie jako identyfikatory rewizji (156)
 • Uwagi o usuwaniu ostatnich rewizji (157)
 • Sprawdzanie różnic pomiędzy gałęziami (157)
 • Gałęzie i dziennik reflog (161)
 • Zgubione rewizje (163)

Rozdział 14. Łączenie gałęzi: operacja merge (167)

 • Przewijanie do przodu (168)
 • Przewijanie do przodu dla wielu gałęzi (169)
 • Łączenie gałęzi rozłącznych (170)
 • Łączenie kilku rozłącznych gałęzi (171)
 • Wycofywanie operacji git merge (173)

Rozdział 15. Łączenie gałęzi: operacja rebase (175)

 • Podobieństwa i różnice pomiędzy poleceniami merge i rebase (176)
 • Wycofywanie operacji git rebase (178)

Rozdział 16. Podsumowanie części II (181)

 • Co powinieneś umieć po lekturze drugiej części? (181)
 • Lista poznanych poleceń (182)

CZĘŚĆ III Gałęzie zdalne (185)
Rozdział 17. Definiowanie powiązania między repozytorium lokalnym a zdalnym (187)

 • Klonowanie raz jeszcze (187)
 • Klonowanie repozytorium z dysku (191)
 • Definiowanie repozytoriów zdalnych (192)
 • Definiowanie powiązania między gałęzią lokalną a gałęzią śledzoną (193)
 • Listowanie gałęzi (194)

Rozdział 18. Podstawy synchronizacji repozytoriów (195)

 • Pobieranie gałęzi z repozytorium zdalnego do repozytorium lokalnego (195)
 • Uaktualnianie sklonowanych repozytoriów (197)
 • Repozytoria surowe (198)
 • Przesyłanie gałęzi do repozytorium zdalnego (199)
 • Wysyłanie dowolnej gałęzi (206)
 • Przełączanie na gałąź zdalną (208)
 • Przesyłanie gałęzi ze zmianą nazwy (208)
 • Usuwanie gałęzi zdalnych (209)
 • Zabezpieczanie przed utratą rewizji (209)
 • Polecenie backup (210)
 • Przesyłanie gałęzi do repozytorium zwykłego (210)

Rozdział 19. Praktyczne wykorzystanie Gita - scenariusz pierwszy (215)

 • Inicjalizacja projektu (216)
 • Dołączanie do projektu (216)
 • Wprowadzanie zmian w projekcie (217)
 • Wykorzystywanie kilku gałęzi (218)

Rozdział 20. Łączenie oddzielnych repozytoriów (219)

 • Graf niespójny (223)

Rozdział 21. Podsumowanie części III (225)

 • Co powinieneś umieć po lekturze trzeciej części? (226)
 • Lista poznanych poleceń (226)

CZĘŚĆ IV Treść pliku (231)
Rozdział 22. Konflikty (233)

 • Konflikt tekstowy: wynik operacji git merge (233)
 • Konflikt tekstowy: wynik operacji git rebase (236)
 • Dublowanie konfliktów przez operacje merge i rebase (238)
 • Konflikty binarne (238)
 • Konflikt binarny: wynik operacji git merge (239)
 • Konflikt binarny: wynik operacji git rebase (240)
 • Przywracanie plików do postaci z łączonych gałęzi (242)
 • Polecenia checkout i show (242)

Rozdział 23. Badanie różnic (245)

 • Szukanie zmienionych wyrazów (253)
 • Szukanie zmienionych plików (254)
 • Wyszukiwanie rewizji, w których podany plik został zmieniony (255)

Rozdział 24. Pliki tekstowe i binarne (257)

 • Odróżnianie plików binarnych od tekstowych (257)
 • Atrybut diff - konflikty tekstowe i binarne (258)
 • Konwersja znaków końca wiersza (259)
 • Projekty wieloplatformowe (260)
 • Ustalenie konwersji znaków końca wiersza dla konkretnych plików (261)

Rozdział 25. Podsumowanie części IV (263)

 • Co powinieneś umieć po lekturze czwartej części? (263)
 • Lista poznanych poleceń (264)

CZĘŚĆ V Praca w sieci (267)
Rozdział 26. Serwisy github.com i bitbucket.org (269)
Rozdział 27. Klucze SSH (277)

 • Instalacja oprogramowania SSH w systemie Windows (277)
 • Konfiguracja klucza SSH na serwerze github.com (279)
 • Konfiguracja klucza SSH na serwerze bitbucket.org (280)
 • Repozytorium zdalne na serwerze SSH (280)

Rozdział 28. Tworzenie i usuwanie repozytoriów w serwisach github.com i bitbucket.org (283)

 • Inicjalizowanie nowego repozytorium: serwis github.com (283)
 • Import istniejącego kodu: serwis github.com (286)
 • Inicjalizowanie nowego repozytorium: serwis bitbucket.org (287)

Rozdział 29. Praktyczne wykorzystanie Gita - scenariusz drugi (291)

 • Scenariusz pierwszy realizowany w serwisach github.com i bitbucket.org (292)

Rozdział 30. Praca grupowa w serwisach github.com oraz bitbucket.org (293)

 • Praca oparta na żądaniach aktualizacji (294)
 • Praca grupowa wykorzystująca żądania aktualizacji (bez gałęzi) w pigułce (301)
 • Żądania aktualizacji i gałęzie (303)
 • Opisy i dyskusje (313)

Rozdział 31. Zintegrowany system śledzenia błędów (315)
Rozdział 32. Podsumowanie części V (319)

 • Repozytoria do ćwiczenia znajomości Gita (319)

DODATKI (321)
Dodatek A Literatura (321)
Dodatek B Słownik terminów angielskich (323)
Skorowidz (325)

 

Książki Helion