Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Domyślnie po instalacji serwera XAMPP w systemie operacyjnym macOS mamy zainstalowane dwie wersje PHP. Jedną dla serwera Apache i jedną dla wiersza poleceń (Terminal). Takie ustawienie dwóch różnych wersji PHP może być przydatne, jednak w naszym przypadku lepszym wyjściem jest ustawienie tej samej wersji PHP.

Po uruchomieniu serwera Apache (rys. 1.), wprowadzamy w przeglądarce internetowej http://localhost, na uruchomionej stronie wybieramy link PHPInfo. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji PHP na serwerze Apache (rys. 2.).

 

Rys. 1. Uruchomienie serwera Apache na macOSRys. 1. Uruchomienie serwera Apache na macOS

 

Rys. 2. Sprawdzenie wersji PHP na serwerze Apache, phpinfo()Rys. 2. Sprawdzenie wersji PHP na serwerze Apache, phpinfo()

 

Następnie uruchamiamy Terminal i prowadzamy polecenie php -v, porównujemy dane z rysunku 2 i 3. Jak można zauważyć są ustawione różne konfiguracje, wersje języka PHP.

 

Rys. 3. Sprawdzenie wersji PHP w wierszu poleceń na macOSRys. 3. Sprawdzenie wersji PHP w wierszu poleceń na macOS

 

Wersja PHP widoczna na rysunku 2 znajduje się w katalog /Application/XAMPP/xamppfiles/bin. Jeśli chcemy jednej wersji PHP widocznej w obu miejscach, należy utworzyć w głównym katalogu zalogowanego użytkownika plik ukryty o nazwie .bash_profile. Dodajemy w pliku linię export PATH="/Applications/XAMPP/xamppfiles/bin:${PATH}". Po zapisaniu nowej zawartości należy przeładować plik .bash_profile, aby od razu wprowadzone dane były widoczne.

Polecenie [. ~/.bash_profile] przeładowuje plik, dlatego zmienna środowiskowa $PATH zostanie uaktualniona (rys. 4.).

 

Rys. 4. Zmienna środowiskowa $PATH macOS - aktualizacja Rys. 4. Zmienna środowiskowa $PATH macOS - aktualizacja 

 

Kiedy zmienna środowiskowa $PATH została zmodyfikowana (~/.bash_profile), ustawienia dotyczące języka PHP w wierszu poleceń i serwerze Apache stały się identyczne (rys. 2., rys. 4.).

 

Wybrane książki:

Książki Helion