Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Istnieją wybrane fragmenty stron internetowych, w których możemy wyświetlać tekst dodany wcześniej przez różnego rodzaju formularze. Dlatego warto dodać zabezpieczenie w języku CSS, które uniemożliwi rozsypanie się wyglądu strony internetowej, jeśli zostanie dodany np. długi ciąg znaków bez spacji (rys. 1.).

W przykładzie utworzyliśmy klasę wrapping, przeznaczoną dla komórek tabeli. Drugą klasę break-word przygotowaliśmy dla elementu h1 (nagłówek). Ustawiliśmy również dodatkowe style (elementy: article, table, th, td), aby nasz przykład był bardziej czytelny.

Jeśli chcemy ustawić zawijanie tekstu w tabeli HTML, musimy do elementu tabeli dodać właściwość CSS table-layout z wartością fixed (Listing 1). Inaczej tabela nie będzie działać prawidłowo - dopasuje się do tekstu automatycznie. Jednak nam zależy, aby to tekst dopasował się do wielkości tabeli (rys. 1.).

 

Listing 1. Przykłady - zawijanie tekstu HTML, CSS

 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Zawijanie tekstu bez spacji</title>
   <style type="text/css">
   /** Zawijanie tekstu ze spacją i bez */
   table.wrapping td, .break-word {
      white-space: normal !important;
      word-wrap: break-word;
   }
   /** Ustawienie stylów dla lepszego zrozumienia przykładu. */
   article {
      width:500px;
      border:1px solid black;
      margin:0 auto;
   }
   table {
      table-layout:fixed;
      width:100%;
   }
   table, th, td {
      border:1px solid blue;
   }
   </style>
</head>
<body>
<article>
   <!-- CSS zawijanie tekstu bez spacji-->
   <h1 class="break-word">/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/cms/public/uploads</h1>
   <!-- Zawijanie tekstu w tabeli html, element td -->
   <table class="wrapping">
      <thead>
         <tr>
            <th width="5%">#</th>
            <th width="64%">Kolumna 1:</th>
            <th width="16%">Kolumna 2:</th>
         </tr>
      </thead>
      <tbody>
         <tr>
            <th scope="row">1</th>
            <td>Zawijanie tekstu w tabeli html, ścieżka: /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/cms/public/uploads</td>
            <td>Zawijanie tekstu w tabeli html, ścieżka: /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/cms/public/uploads</td>
         </tr>
      </tbody>
   </table>
</article>
</body>
</html>

 

 

Rys. 1. Zawijanie tekstu bez spacji w przeglądarce ChromeRys. 1. Zawijanie tekstu bez spacji w przeglądarce Chrome

 

Wybrane książki:

Wybrane strony:

Książki Helion