Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Istnieją sytuacje, kiedy podczas tworzenia pól wyboru, zamiast opisu chcemy umieścić np. obrazki. Jedną z takich sytuacji jest np. wybór kraju (Listing 1). 

 

Listing 1. Zawartość pliku input-radio-image.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="author" content="Piotr Klimek" />
   <meta name="description" content=" HTML kurs - pole wyboru HTML przykład (input radio label)" />
   <title>Pole jednokrotnego wyboru HTML (input radio obrazek)</title>
   <style>
   .bg-flags {
      background-color: gray;
   }
   .bg-legend {
   background-color: white;
   }
   </style>
</head>
<body>
<form method="post" action="#">
   <fieldset class="bg-flags">
   <legend class="bg-legend">Wybierz flagę:</legend>
   <div>
      <input name="radioOptions" id="flag-belgium" type="radio" value="belgium.png">
      <label for="flag-belgium"><img src="/belgium.png" ></label>
   </div>
   <div>
      <input name="radioOptions" id="flag-polish" type="radio" value="polish.png">
      <label for="flag-polish"><img src="/polish.png"></label>
   </div>
   </fieldset>
   <input type="submit" value="Wybierz" />
</form>
</body>
</html> 

 

Wewnątrz elementu label, umieszczamy obrazek flagi za pomocą elementu img. Rezultat utworzonego kodu przedstawiliśmy na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Pole jednokrotnego wyboru HTML z flagą

Rys. 1. Pole jednokrotnego wyboru HTML z flagą

 

Flagi zastosowane w przykładzie:

  1. Darmowa flaga - Belgia
  2. Darmowa flaga - Polska

Wybrane książki:

Wybrane strony:

Książki Helion