Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Najczęściej na stronach internetowych stosujemy odsyłacze do innych plików HTML. Jednak czasami potrzebujemy dodać również link prowadzący do pliku np. PDF, JPG, PNG. Sposób przedstawiony na listingu 1, nie spełni w naszym przypadku swojego zadania. Interesuje nas, aby wybrany plik został pobrany automatycznie po kliknięciu na link.

 

Listing 1. Odsyłacze wyświetlające pliki w oknie przeglądarki internetowej

...
<a href="/nazwa_pliku.pdf">Pobierz plik PDF</a>
<a href="/nazwa_pliku.jpg">Pobierz plik JPG</a>
<a href="/nazwa_pliku.png">Pobierz plik PNG</a>
...

 

Należy dodać do hiperłącza atrybut download, pliki nie będą otwierały się w przeglądarce tylko automatycznie zostanie uruchomiona funkcja odpowiedzialna za pobranie pliku na komputer.

 

UWAGA: Atrybut download znacznika <a> umożliwia automatyczne pobieranie pliku w HTML5

 

Listing 2. Odsyłacze umożliwiające pobranie plików przez przeglądarkę internetową

...
<!-- html automatyczne pobieranie pliku -->
<!-- Odnośnik do pliku pdf -->
<a href="/nazwa_pliku.pdf" download="nazwa_pliku.pdf">Pobierz plik PDF</a>

<!-- Odnośnik do pliku jpg -->
<a href="/nazwa_pliku.jpg" download="nazwa_pliku.jpg">Pobierz plik JPG</a>

<!-- Odnośnik do pliku png -->
<a href="/nazwa_pliku.png" download="nazwa_pliku.png">Pobierz plik PNG</a>
...

 

 

Aplikacja umożliwiająca pobieranie utworzonego kodu QR

Rys. 1. Aplikacja umożliwiająca pobieranie utworzonego kodu QR

 

Przykład opisany w artykule można zaobserwować na stronie Generator Kodów QR, kiedy podamy np. adres strony internetowej i klikniemy na przycisk Tworzenie Kodu QR. Zostanie utworzony obrazek, który można pobrać klikając na przycisk pobierz kod QR (rys. 1.). Właśnie w tym hiperłączu jest ustawiony atrybut download.

 

Polecane książki:

Książki Helion