Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Diagramy przypadków użycia, sekwencji, klas wykonano za pomocą programu „Visual Paradigm for UML”. Producent programu umożliwił również pobranie wersji darmowej (Visual Paradigm for UML xx.x Community Edition) udostępnionej na stronie www.visual-paradigm.com/download/vpuml.jsp?edition=ce. W wersji darmowej generowane pliki jpg, pdf zawierają w tle logo programu. Diagramy UML zaprezentowane w artykule były generowane za pomocą wersji płatnej.

Język UML służy do graficznego przedstawienia projektowanego systemu, dzięki takiemu podejściu programista może wzorować się na zaprojektowanych diagramach UML, co przyśpiesza pracę nad programem. Są również przydane podczas spotkań z klientem. Diagramy organizuje się w pakiety w celu lepszego zrozumienia całego projektu. Najlepszym sposobem nauki są przykłady, więc zapraszamy do lektury.

 

Diagramy w języku UML 2.0:

 • Diagramy przypadków użycia (ang. Use Case Diagram) zaprezentowano na rysunkach 2 - 5.
 • Diagramy klas (ang. Class Diagram) zaprezentowano na rysunku 11.
 • Diagramy sekwencji (ang. Sequence Diagram) zaprezentowano na rysunkach 6 - 10.
 • Diagramy komunikacji (ang. Communication Diagram).
 • Diagramy maszyny stanowej (ang. State Machine Diagram).
 • Diagramy czynności (ang. Activity Diagram).
 • Diagramy komponentów (ang. Component Diagram).
 • Diagramy rozlokowania (ang. Deployment Diagram).
 • Diagramy pakietów (ang. Package Diagram) zaprezentowano na rysunku 1.
 • Diagramy obiektów (ang. Object Diagram).
 • Diagramy struktur połączonych (ang. Composite Structure Diagram).
 • Diagramy harmonogramowania (ang. Timing Diagram).
 • Diagramy sterowania interakcją (ang. Interaction Overview Diagram).

 

Program CMS przedstawiony na diagramach umożliwia gościowi serwisu przeglądanie opublikowanych artykułów. Wszystkie materiały umieszczone na stronie, jeśli zostaną usunięte z publicznych zasobów, zostają wyłączone z części prezentacyjnej strony, co uniemożliwia ich przeglądanie gościowi serwisu (dotyczy to menu, kategorii, artykułów). Wszyscy użytkownicy systemu mają wspólne funkcje takie jak: modyfikacja danych zalogowanego użytkownika oraz zmiana hasła. Pozostałe funkcje systemu zależą od uprawnień przydzielonych do konta użytkownika podczas rejestracji lub w późniejszym terminie podczas modyfikacji danych wybranego użytkownika systemu.

 

Zaprojektowany system ma cztery stopnie uprawnień:

 • Uprawnienie 1 – puste konto, po zalogowaniu użytkownik nie może uczestniczyć w tworzeniu serwisu.
 • Uprawnienie 2 – użytkownik ma prawo tworzyć sekcje, kategorie oraz artykuły, dodatkowo może edytować powyższe działy oraz ustalać kolejność wyświetlania jak i organizować, które artykuły czy kategorie mają być widoczne w serwisie. Ma kontrolę nad funkcją odpowiedzialną za wyświetlenie artykułu na głównej stronie serwisu.
 • Uprawnienie 3 – użytkownik poza tworzeniem sekcji, kategorii i artykułów ma możliwość projektowania menu. Pod dowolny przycisk menu można podpiąć całą sekcję artykułów, pojedynczy artykuł lub łącze zewnętrzne. W stworzonym systemie istnieją dwa menu (Menu główne, Menu górne).
 • Uprawnienie 4 – użytkownik z najwyższymi uprawnieniami jest kontem root. Poza wszystkimi funkcjami, jakie posiadają pozostali użytkownicy, może tworzyć nowe konta oraz modyfikować już istniejące. Konto administratora nie może zostać usunięte z systemu.

 

1. Diagramy pakietów (ang. Package Diagram)

 

Diagram pakietów systemu Piksel-Net.

Rys. 1. Diagram pakietów systemu „Piksel-Net"

 

2. Diagramy przypadków użycia (ang. Use Case Diagram)

 

Diagram przypadków użycia systemu Piksel-Net - Publikacja artykułów.

Rys. 2. Diagram przypadków użycia systemu „Piksel-Net" - pakiet „Publikacja artykułów"

 

 

Diagram przypadków użycia systemu Piksel-Net - Przeglądanie serwisu.

Rys. 3. Diagram przypadków użycia systemu „Piksel-Net" - pakiet „Przeglądanie serwisu"

 

 

Diagram przypadków użycia systemu Piksel-Net - Projektowanie menu.

Rys. 4. Diagram przypadków użycia systemu „Piksel-Net" - pakiet „Projektowanie menu"

 

 

Diagram przypadków użycia systemu - Administracja systemu.

Rys. 5. Diagram przypadków użycia systemu „Piksel-Net" - pakiet „Administracja systemu"

 

3. Diagramy sekwencji (ang. Sequence Diagram)

Przykładowe diagramy są zorganizowane w pakiety w celu lepszego zrozumienia całego projektu. Przedstawione diagramy sekwencji mają na celu zaprezentowanie działania wybranych modułów systemu.

 

3.1. Logowanie użytkownika

Diagram sekwencji „Logowanie użytkownika” przedstawiony na rysunku 6, został umieszczony w pakiecie „Publikacja artykułów” (rys. 1.).

 

Diagram sekwencji systemu Piksel-Net - Logowanie użytkownika.

Rys. 6. Diagram sekwencji systemu „Piksel-Net" - Logowanie użytkownika

 

3.2. Rejestracja nowego użytkownika systemu

Diagram sekwencji „Rejestracja nowego użytkownika systemu" przedstawiony na rysunku 7, został umieszczony w pakiecie „Administracja systemu" (rys. 1.).

 

Diagram sekwencji systemu Piksel-Net - Rejestracja nowego użytkownika systemu.

Rys. 7. Diagram sekwencji systemu „Piksel-Net" - Rejestracja nowego użytkownika systemu

 

3.3. Modyfikacja danych wybranego użytkownika systemu

Diagram sekwencji „Modyfikacja danych wybranego użytkownika systemu" przedstawiony na rysunku 8, został umieszczony w pakiecie „Administracja systemu" (rys. 1.).

 

Diagram sekwencji systemu Piksel-Net - Modyfikacja danych wybranego użytkownika systemu.

Rys. 8. Diagram sekwencji systemu „Piksel-Net" - Modyfikacja danych wybranego użytkownika systemu

 

3.4. Dodanie sekcji

Diagram sekwencji „Dodanie sekcji" przedstawiony na rysunku 9, został umieszczony w pakiecie „Publikacja artykułów" (rys. 1.).

 

Diagram sekwencji systemu Piksel-Net - Dodanie sekcji.

Rys. 9. Diagram sekwencji systemu „Piksel-Net" - Dodanie sekcji

 

3.5. Dodanie nowego artykułu

Diagram sekwencji „Dodanie nowego artykułu" przedstawiony na rysunku 10, został umieszczony w pakiecie „Publikacja artykułów" (rys. 1.).

 

Diagram sekwencji systemu Piksel-Net - Dodanie nowego artykułu.

Rys. 10. Diagram sekwencji systemu „Piksel-Net" - Dodanie nowego artykułu

 

4. Diagramy klas (ang. Class Diagram)

Programowanie w językach takich jak Java, C# (w pełni obiektowych) bez diagramów klas traci na szybkości i dokładności. W celu zaprezentowania głównej struktury programu przygotowano najważniejszy diagram klas odpowiedzialny za działanie całej aplikacji (rys. 11.). Dzięki wykonanej prezentacji graficznej związków uogólnienia systemu „Piksel-Net" jest możliwe pokazanie przynajmniej ogólnego wyglądu całego systemu CMS. Główną klasą na prezentowanym diagramie jest DataBase, która odpowiada za połączenie z bazą danych dzięki specjalnie zaprojektowanemu konstruktorowi. Klasy zawierające w nazwie słowo Factory odpowiadają za komunikację z bazą danych. Nazwy klas są odpowiednikami modułów w aplikacji, wyjątkiem jest klasa LoginUserBean odpowiedzialna za logowanie. Istnieje jeszcze druga grupa klas połączonych z podstawowymi klasami za pomocą odpowiednich zależności, jednak zostały one pominięte, aby główny szkielet klas nie stracił na czytelności (rys. 11).

 

Diagram klas - Prezentacja graficzna związków uogólnienia systemu.

Rys. 11. Diagram klas - Prezentacja graficzna związków uogólnienia systemu „Piksel-Net"

 

Książki, które pomagały w nauce:

Wybrane książki:

Strony internetowe:

 

Książki Helion