Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Programowanie obiektowe bez diagramów klas traci na szybkości i dokładności. Na przedstawionych diagramach umieszczonych w artykule można zapoznać się z typem Generalizacja. Diagramy zostały wykonane w programie Microsoft Office Visio. Obecnie w środowiskach programistycznych takich jak Microsoft Visual Studio diagramy klas są generowane automatycznie podczas programowania.

 

UWAGA: Generalizacja = Dziedziczenie w Językach Obiektowych

 

Na samej górze diagramu znajduje się nawa klasy, potem są atrybuty a na końcu operacje. Uprawnienia oznacza się w następujący sposób: "-" prywatne, "+" publiczne, "#" chronione. Przy obecnych programach stosuje się często skrócone wersje klas, tak jak na rysunku 2, dzięki czemu przy bardzo dużych projektach jest możliwe pokazanie przynajmniej wyglądu ogólnego całej aplikacji. Diagramy klas w razie potrzeby mogą bardzo szczegółowo przedstawić cały program.

 

UWAGA: Pakiet Session został stworzony na podstawie rozdziału 15 z książki „PHP5 Zaawansowane programowanie”.

 

Dzięki pakietom z rysunku 1, istnieje możliwość pokazania wyglądu abstrakcyjnego całego projektu. Wszystkich zainteresowanych tworzeniem formularzy w języku PHP i technologii AJAX zapraszamy do zapoznania się z książką „AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych. Wydanie II”.

 

Diagramy klas podzielone na pakiety

Rys. 1. Diagramy klas podzielone na pakiety

 

Na rysunku 1 oznaczono:

  • Pakiet DaneDoForm posiada klasę zawierającą tablice do formularzy (przydzielanie uprawnień, miesiące, województwa).
  • Pakiet Session zawiera klasy odpowiedzialne za sesje na bazach danych jak i za możliwość logowania do programu użytkownikom, autorom oraz administratorom.
  • Pakiet DataManager zawiera klasy odpowiedzialne za komunikację z bazą danych MySQL.
  • Pakiet Validate odpowiada za komunikację w całym programie.

 

Na rys. 2 przedstawione są klasy odpowiedzialne za działanie całego programu. Główną klasą jest Validate to ona zawiera atrybuty i metody dla wszystkich. Dzięki temu pakietowi możliwe jest weryfikowanie formularzy za pomocą AJAX i samego PHP od strony serwera. Zarządza informacjami dla administratora, autora, użytkownika oraz dla działów artykuły, galerii, plików, pomocy.

 

Zawartość pakietu Validate

Rys. 2. Zawartość pakietu Validate

 

Diagram klas pakietu Validate przedstawia rys. 3 i 4.

 

Pierwsza część pakietu Validate

Rys. 3. Pierwsza część pakietu Validate

 

Druga część pakietu Validate

Rys. 4. Druga część pakietu Validate

 

Za komunikację z bazą danych odpowiada pakiet DataManager (rys. 5.).

Pakiet Session zawiera klasy zarządzające sesjami w bazie danych (rys. 7.).

 

Zawartość pakietu DataManager, klasy odpowiedzialne za komunikację z bazą danych

Rys. 5. Zawartość pakietu DataManager, klasy odpowiedzialne za komunikację z bazą danych

 

Pakiet DaneDoForm zawiera tylko jedną klasę posiadającą tablice do formularzy

Rys. 6. Pakiet DaneDoForm zawiera tylko jedną klasę posiadającą tablice do formularzy

 

Pakiet Session zawiera klasy zarządzające sesjami za pomocą bazy danych

Rys. 7. Pakiet Session zawiera klasy zarządzające sesjami za pomocą bazy danych

 

Dzięki diagramom programy stają się bardziej przemyślane i zawierają znacznie mniej kodu, który w innym przypadku mógłby zostać powtórzony w wielu miejscach. Artykuł poruszył tylko podstawy języka UML, dlatego zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami poświęconymi tej samem tematyce.

 

Wybrane książki:

 

Książki Helion