Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Informacje zawarte w artykule dotyczą środowiska Xcode Version 6.1.1, które może zostać pobrane za darmo w sklepie Mac App Store. Wyłączenie opcji „Automatic Reference Counting” przedstawiono na rysunku 1. Po utworzeniu projektu należy kliknąć na nazwę projektu po lewej stronie, następnie pojawi się okno wyszukiwania po prawej stronie i należy w nim wpisać „Automatic Reference Counting”. Prawidłowy kod po wyłączeniu opcji „Automatic Reference Counting” przedstawiono na listingu 1. Kod z włączoną opcją „Automatic Reference Counting” przedstawiono na listingu 2.

 

Wyłączenie opcji Automatic Reference Counting - Xcode Version 6.1.1

Rys. 1. Wyłączenie opcji Automatic Reference Counting - Xcode Version 6.1.1

 

Listing 1. Kod dla opcji „Automatic Reference Counting” wyłączonej

#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[]) {
NSAutoreleasePool *pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];

NSLog(@"Automatyczne Liczenie Referencji Wyłączone!");

[pool drain];
return 0;
}

 

Listing 2. Kod dla opcji „Automatic Reference Counting” włączonej

#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[]) {
@autoreleasepool {
// insert code here...
NSLog(@"Automatyczne Liczenie Referencji Włączone!");
}
return 0;
}

 

W większości książek dostępnych w języku polskim poświęconych językowi Objective-C, przykłady są pisane pod wyłączoną opcję „Automatic Reference Counting” (Automatyczne Liczenie Referencji).

Wybrane książki:

Książki Helion

Promocja dnia

REKLAMA

Tagi - Popularne