Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Klasę CSS możemy dodać w pliku formularza (Listing 1), pliku widoku (Listing 2). Jeśli klasa została dodana w pliku formularza LanguageForm.php, to w pliku widoku create.phtml dodanie innej klasy spowoduje nadpisanie klasy z formularza. Istnieje również możliwość dodania klasy CSS w kontrolerze (Listing 3), jednak kontroler nie powinien do tego służyć.

 

Listing 1. Fragment pliku LanguageForm.php

...
$this->add([
   'type' => Textarea::class,
   'name' => 'note',
   'options' => [
      'label' => 'Notatka:',
      'label_attributes' => ['class' => 'col-sm-3 col-form-label'],
   ],
... 

 

Listing 2. Fragment pliku create.phtml

...
$form = $this->form;
...
$note = $form->get('note');
...
$this->formLabel($note->setLabelAttributes(['class' => 'col-sm-3 col-form-label']));
... 

 

Listing 3. Fragment pliku LanguageController.php

...
public function createAction() {
   $form = new LanguageForm();
   $form->get('note')->setLabelAttributes(['class' => 'col-sm-3 controller']);
   ...
   return new ViewModel(array(
      'form' => $form
   ));
}
... 

 

Metodę setLabelAttributes() (Listing 2, Listing 3), znajdziemy w klasie Element.php biblioteki Zend Framework 3.

 

Wybrane książki:

Wybrane strony:

Książki Helion