Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zanim utworzymy pierwszą prostą stronę internetową w Zend Framework 2 należy zapoznać się z artykułem „Pierwszy projekt w języku PHP – Eclipse, system OS X”. Użytkownicy systemu Windows nie powinni mieć trudności ze zrozumieniem artykułu, większość czynności wykonuje się podobnie. Zrzuty ekranowe zostały wykonane na systemie OS X.

Przed utworzeniem pierwszej przykładowej strony internetowej należy wejść na stronę framework.zend.com i pobrać Zend Framework 2. Podczas pobierania będziemy musieli się zarejestrować na stronie, rejestracja jest darmowa. Rozpakowany katalog ZendFramework-2.4.9 należy wgrać do wcześniej przygotowanego katalogu dla bibliotek np. libs (rys. 1.).

 

Umieszczenie ZendFramework-2.4.9 w katalogu dla bibliotek – OS X

Rys. 1. Umieszczenie ZendFramework-2.4.9 w katalogu dla bibliotek – OS X

 

Należy również pobrać Szkielet Aplikacji, istnieje wiele sposobów. W artykule pobierzemy ZendSkeletonApplication ręcznie ze strony github.com/zendframework/ZendSkeletonApplication/ (rys. 2.), następnie należy rozpakować i wgrać do projektu środowiska programistycznego Eclipse (rys. 3.).

 

Oficjalna strona, z której należy pobrać Szkielet Aplikacji Zend

Rys. 2. Oficjalna strona, z której należy pobrać Szkielet Aplikacji Zend

 

Struktura katalogów, plików w ZendSkeletonApplication - Eclipse

Rys. 3. Struktura katalogów, plików w ZendSkeletonApplication - Eclipse

 

Po wgraniu szkieletu aplikacji do katalogu projektu i uruchomieniu serwera XAMPP, należy wprowadzić adres strony, w naszym przypadku to http://localhost/zf2demo/public. Po wprowadzeniu adresu w przeglądarce pojawi się błąd widoczny na rysunku 4.

 

Błąd, nie znaleziono zmiennej środowiskowej ZF2_PATH

Rys. 4. Błąd, nie znaleziono zmiennej środowiskowej ZF2_PATH

 

Na podstawie opisu przedstawionego w komunikacie błędu należy ustawić zmienną środowiskową ZF2_PATH, można również ustawić stałą APPLICATION_ENV, jednym ze sposobów jest ustawienie zmiennej środowiskowej w pliku .htaccess (Listing 1). Należy pamiętać, aby umieścić właściwą ścieżkę do biblioteki Zend Framework 2 zgodnie z własnym katalogiem (rys. 1.).

 

Listing 1. Fragment pliku zd2demo/public/.htaccess

SetEnv ZF2_PATH /Users/yellow/libs/ZendFramework-2.4.9/library
# Włączamy wyświetlanie komunikatów o błędach
SetEnv APPLICATION_ENV development

 

Po dodaniu do pliku .htaccess wymaganych instrukcji należy uruchomić jeszcze raz w przeglądarce adres http://localhost/zf2demo/public. Jeśli zawartość strony będzie podobna do przedstawionej na rysunku 5, to pierwsza strona w Zend Framework 2 została zainstalowana prawidłowo.

 

Prawidłowe uruchomienie strony - Zend Framework 2

Rys. 5. Prawidłowe uruchomienie strony - Zend Framework 2

 

Następną czynnością jaką należy wykonać jest dodanie biblioteki Zend Framework 2 do środowiska programistycznego Eclipse. Pisanie programów w takiej sytuacji staje się prostsze, nie popełnimy literówek – Eclipse podpowiada nazwy klas, metod.

Kolejność czynności jakie należy wykonać aby dodać bibliotekę Zend Framework 2 do Eclipse:

  1. W PHP Explorer zaznaczamy PHP Include Path, następnie z menu kontekstowego wybieramy Include Path > Configure Include Path… (rys. 6.).
  2. W oknie Include Path w zakładce Libraries wybieramy przycisk Add Library… (rys. 7.).
  3. W oknie Add Library wybieramy przcisk Next (rys. 8.).
  4. Następnie klikamy na przycisk Configure… (rys. 9.).
  5. W oknie Libraries wybieramy przycisk New… (rys. 10.).
  6. Następnie podajemy nazwę biblioteki (rys. 11.), po zatwierdzeniu należy wyszukać katalog z biblioteką.
  7. Po wyświetleniu w oknie Libraries nowo dodanej biblioteki wybieramy przycisk OK (rys. 12.).
  8. Następnie zaznaczamy interesującą nas bibliotekę Zend Framework 2 i zatwierdzamy przyciskiem Finish (rys. 13.).
  9. W oknie Include Path widzimy dodane biblioteki do projektu zf2demo, wybieramy przycisk OK (rys. 14.).
  10. Do PHP Explorer zostanie dodana biblioteka Zend Framework 2 (rys. 15.).

 

Otwieranie okna umożliwiającego dodawanie bibliotek do projektu

Rys. 6. Otwieranie okna umożliwiającego dodawanie bibliotek do projektu

 

Pierwszy krok dodawania nowej biblioteki do projektu

Rys. 7. Pierwszy krok dodawania nowej biblioteki do projektu

 

Wybieranie typu biblioteki – User Library

Rys. 8. Wybieranie typu biblioteki – User Library

 

Pusta lista bibliotek użytkownika

Rys. 9. Pusta lista bibliotek użytkownika

 

Brak ustawionych bibliotek w projekcie

Rys. 10. Brak ustawionych bibliotek w projekcie

 

Tworzenie nazwy dla biblioteki dołączanej do projektu

Rys. 11. Tworzenie nazwy dla biblioteki dołączanej do projektu

 

Wgranie biblioteki spoza środowiska IDE

Rys. 12. Wgranie biblioteki spoza środowiska IDE

 

Potwierdzenie dodania Zend Framework 2 do projektu

Rys. 13. Potwierdzenie dodania Zend Framework 2 do projektu

 

Lista bibliotek w projekcie

Rys. 14. Lista bibliotek w projekcie

 

Wyświetlenie biblioteki Zend Framework 2 w PHP Explorer

Rys. 15. Wyświetlenie biblioteki Zend Framework 2 w PHP Explorer

 

Inne metody instalacji Zend Framework 2 zostały umieszczone na stronie http://framework.zend.com/manual/current/en/ref/installation.html.

 

Warto przeczytać również:

Polecane książki:

Strony internetowe:

Książki Helion