Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zanim utworzymy pierwszą prostą stronę internetową w Laminas należy zapoznać się z artykułem „Pierwszy projekt w języku PHP – Eclipse, system OS X”. Użytkownicy systemu Windows nie powinni mieć trudności ze zrozumieniem artykułu, większość czynności wykonuje się podobnie. Zrzuty ekranowe zostały wykonane na systemie macOS.

Podczas pracy nad modułami w Laminas będziemy potrzebowali programu Composer, dlatego warto zapoznać się z artykułem „Instalacja Composer w systemie operacyjnym OS X”. W naszym artykule Composer będzie potrzebny do utworzenia projektu Laminas, skorzystamy również z serwera XAMPP.

 

Tworzenie projektu Laminas:

 1. Przechodzimy do katalog htdocs serwera XAMPP (rys. 1.).
 2. Tworzymy katalog dla naszego projektu np. projekt-laminas (rys. 2.).
 3. Następnie wykonujemy polecenie composer odpowiedzialne za utworzenie przykładowego projektu z wymaganymi modułami Laminas (rys. 3.).
  Polecenie:
  composer create-project -s dev laminas/laminas-mvc-skeleton ./projekt-laminas
  1. Podczas instalacji będziemy pytani o różne wersje instalacji, dlatego warto sobie poeksperymentować. Nie polecam instalacji minimalnej (rys. 4.).
  2. Dla większości modułów wybieram plik konfiguracyjny config/modules.config.php, jednak dla DeveloperTools warto wybrać config/development.config.php.dist (rys. 5.).
 4. Instalację przykładowego projektu Laminas zakończonego pomyślnie przedstawiono na rysunku 6.

 

Rys. 1. Polecenie pwd w systemie operacyjnym macOS

Rys. 1. Polecenie pwd w systemie operacyjnym macOS

 

Rys. 2. Tworzenie katalogu w systemie operacyjnym macOS

Rys. 2. Tworzenie katalogu w systemie operacyjnym macOS

 

Rys. 3. Instalacja Laminas, krok 1/4

Rys. 3. Instalacja Laminas, krok 1/4

 

Rys. 4. Instalacja Laminas, krok 2/4

Rys. 4. Instalacja Laminas, krok 2/4

 

Rys. 5. Instalacja Laminas, krok 3/4

Rys. 5. Instalacja Laminas, krok 3/4

 

Rys. 6. Instalacja Laminas, krok 4/4

Rys. 6. Instalacja Laminas, krok 4/4

 

Następnie tworzymy nowy projekt w środowisku programistycznym Eclipse (rys. 7.):

 1. Nazwa projektu projekt-laminas (Laminas kurs).
 2. Wybieramy katalog dla projektu ten sam, w którym instalowany był projekt-laminas w wierszu poleceń.
 3. Wybieramy interesującą nas wersję PHP.
 4. Zatwierdzamy ustawienia przyciskiem Finish

 

Rys. 7. Tworzenie nowego projektu pod Laminas w Eclipse PDT

Rys. 7. Tworzenie nowego projektu pod Laminas w Eclipse PDT

 

Po załadowaniu projektu do Eclipse PDT jesteśmy gotowi do pracy (rys. 8.).

 

Rys. 8. Praca z Laminas w Eclipse PDT

Rys. 8. Praca z Laminas w Eclipse PDT

 

Ostatnim krokiem jest sprawdzenie czy instalacja została przeprowadzona prawidłowo. Uruchamiamy serwer XAMPP i wprowadzamy w przeglądarce http://localhost/projekt-laminas/public (rys. 9.). 

 

Rys. 9. Prawidłowe zainstalowanie - Laminas podstawy

Rys. 9. Prawidłowe zainstalowanie - Laminas podstawy

 

Wybrane strony:

 1. Domeny, Serwery, Wizytówki w dobrych cenach!
 2. Composer
 3. Dokumentacja Laminas
 4. Eclipse

 Wybrane książki:

 1. Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe: Wprowadzenie do systemów baz danych. Wydanie VII, Wydawnictwo Helion, 2019.
 2. Mizanur Rahman: PHP 7. Algorytmy i struktury danych, Wydawnictwo Helion, 2018.
 3. Matt Zandstra: PHP. Obiekty, wzorce, narzędzia. Wydanie V, Wydawnictwo Helion, 2017.
 4. Kyle Banker, Peter Bakkum, Shaun Verch, Doug Garrett, Tim Hawkins: MongoDB w akcji, Wydawnictwo Helion, 2016.
 5. Bill Karwin: Antywzorce języka SQL. Jak unikać pułapek podczas programowania baz danych, Wydawnictwo Helion, 2012.

 

Książki Helion