Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zdjęcie Eclipse Eclipse został stworzony przez firmę IBM. Obecnie projektem zarządza fundacja. Dostępny jest na stronie projektu pod adresem http://www.eclipse.org/. Jest zintegrowanym środowiskiem programistycznym, oferuje obsługę wtyczek, dzięki którym można programować praktycznie we wszystkich językach np.: Java, Python, PHP, JavaScript, C/C++. Eclipse został stworzony w języku Java na kontrolkach graficznych SWT, dzięki czemu wygląd upodabnia się do systemu operacyjnego na jakim jest uruchamiany. Aby można było pracować z programem należy zainstalować środowisko Java Runtime Environment (JRE), dostępne na stronie http://java.com/pl/download/help/. W czasie pracy katalogi tworzy się za pomocą Eclipsa, tworzone w systemie operacyjnym foldery czy pliki nie będą widoczne. Program pozwala odświeżyć wygląd, po wybraniu opcji Project>Rebuild Project. Jeśli opcja jest nie widoczna - po zaznaczeniu projektu można uruchomić odświeżanie klawiszem F5.

Osobiście korzystam z Eclipse PDT (PHP Development Tools), pobranego ze strony http://www.eclipse.org/pdt/. Pakiet PDT, można pobrać jako wersję skompilowaną z programem dostępną pod Windows, Linux, OS X lub w formie wtyczki, którą można wgrać do Eclipsa.

Wtyczkę do programu wystarczy pobrać ze strony, rozpakować i wgrać do katalogu plugins w Eclipse. Z katalogiem features w pobranej wtyczce postępuje się analogicznie. Przy uruchamianiu program Eclipse wykryje nowe wtyczki.

Dzięki dograniu wtyczki PDT można już utworzyć projekt PHP korzystając ze skrótu Ctrl+N lub wybierając z menu File>New>PHP Project. Eclipse PDT ma możliwość kolorowania składni, automatycznego wykrywania błędów, możliwość zawinięcia klasy i metody. W czasie wystąpienia błędu pojawia się ikona ostrzeżenia na pasku bocznym. Po utworzeniu obiektu dla klasy, na stronie automatycznie widać podpowiedzi w czasie wpisywania do metod utworzonego obiektu. Dzięki temu nie trzeba pamiętać wszystkich nazw. Składnię danej metody wskazanej myszą można wskazać po przytrzymaniu Control. Wciśnięcie F2 umożliwia przemieszczanie się w oknie. Wtyczka PDT umożliwia auto uzupełnianie kodu, weryfikację błędów i podświetlanie składni dla PHP, HTML czy JavaScript. Najczęściej wykorzystywane skróty dla programu umieszczono w tabeli.

 

Nazwa: Opis:
Ctrl + spacja asystent
Ctrl + L skok do linii
Ctrl + M maksymalizacja okna
Ctrl + F8 przejście między perspektywami
Ctrl + / za komentuj linię
Ctrl + E przełączanie wszystkich otwartych plików
Ctrl + Shift + F4 zamykanie wszystkich otwartych plików
Ctrl + F4 zamykanie aktualnie aktywnego okna
Ctrl + Shift + L okienko z podpowiedzią skrótów klawiszowych

 

Standardowe ustawienie nie pozwala na korzystanie z polskich znaków. Po uaktywnieniu opcji: Windows>Preferences a następnie General>Workspace w "Text file encoding" w polu Other należy wybrać kodowanie UTF-8.

Popularny ciemny motyw dla Eclipse, modyfikuje również ikony https://marketplace.eclipse.org/content/darkest-dark-theme.

Wybrane książki:

Książki Helion