Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Artykuł dotyczy instalacji JBoss Tools 3.2 – narzędzie przeznaczone dla środowiska programistycznego Eclipse 3.6.2. Jeżeli instalacja narzędzia zostanie przeprowadzona na innej wersji środowiska programistycznego wystąpią problemy. Również nie należy aktualizować środowiska IDE po instalacji narzędzia. Zalecane jest zapoznanie się z informacjami na stronie producenta wtyczki.

Adresy stron internetowych potrzebne podczas instalacji narzędzia JBoss Tools 3.2:

 

Po uruchomieniu programu Eclipse należy wgrać narzędzia ułatwiające pracę przy projektach. Dla celów artykułu pobrano zestaw narzędzi JBoss udostępnionych na stronie projektu http://www.jboss.org/tools/download. Pliku nie rozpakowuje się ręcznie, tylko dodaje do Eclipse w oryginalnej formie, po wybraniu „Help>Install New Software...”. Następnie w oknie Install przycisk „Add..”. Po otwarciu okna (rys. 1.) należy wprowadzić nazwę pakietu, pod jaką będzie widnieć zestaw narzędzi JBoss oraz podać lokalizację pakietu na dysku lub adres strony internetowej (rys. 1., 2.).

 

Plik jpg przedstawia okno w którym podajemy lokalizację pakietu JBoss Tools 3.2.2.
Rys. 1. Lokalizacja pakietu JBoss Tools 3.2.2

 

Plik jpg przedstawia okno instalacji pakietu JBoss Tools 3.2.2.
Rys. 2. Instalacja pakietu JBoss Tools 3.2.2

 

W nowym oknie należy zaznaczyć „All JBoss Tools 3.2.x”, wybór zatwierdzić przyciskiem „Next”. Podczas wyświetlania następnych okien wystarczy tylko zatwierdzać wyświetlane informacje. Następnie uruchamia się okno powitalne Eclipse z informacją o prawidłowym zainstalowaniu JBoss Tools (rys. 3.). Do prawidłowej pracy ze środowiskiem zostało zintegrowanie serwera np.: Tomcat z Eclipse oraz dołączenie bibliotek i frameworków wykorzystywanych w planowanym projekcie.

 

 

Plik jpg przedstawia okno uruchomione po prawidłowej instalacji wtyczki JBoos Tools.

Rys. 3. Potwierdzenie prawidłowej instalacji pakietu JBoss Tools 3.2.2

 

Wybrane książki:

Książki Helion