Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przed rozpoczęciem implementacji systemów między innymi w technologii JSP w środowisku programistycznym Eclipse należy podłączyć wybrany serwer. Dzięki opisanej w dalszej części artykułu czynności istniej możliwość przeglądania projektowanej strony internetowej ze środowiska IDE.

 

Do prawidłowego działania kontenera Tomcat 7.0 za pomocą Eclipse należy:

  • wybrać z menu „Window>Preferences” a następnie „Server>Runtime Environment”;
  • podczas ustawiania serwera Tomcat wybrać przycisk „Add..”, a następnie serwer, z którym Eclipse ma zamiar współpracować;
  • po zatwierdzeniu zmian wyświetla się okno „Server Runtime Environments” (rys. 1.).

 

Po zainstalowaniu IDE można zmienić środowisko JDK wykorzystywane podczas kompilacji projektu („Window>Preferences” / „Java>Installed JREs”). W przykładowym projekcie zmieniono tylko lokalizację wprowadzonego środowiska JRE na obecnie zainstalowane JDK w systemie operacyjnym (rys. 2.).

 

Zdjęcie przedstawia listę podłączonych kontenerów do środowiska IDE.
Rys. 1. Lista podłączonych kontenerów do środowiska IDE

 

 

Zdjęcie przedstawia listę zainstalowanych JRE.
Rys. 2. Lista zainstalowanych JRE

 

Wybrane książki:

Książki Helion