Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Większość projektów jest tworzona za pomocą zintegrowanych środowisk programistycznych wspierających korzystanie z różnych bibliotek i frameworków.

Frameworki i biblioteki wykorzystane w artykule:

 • Framework JavaServer Faces 2.
 • Framework RichFaces 4 - wspierany przez firmę JBoss.
 • Sterowniki JDBC łączące z bazą danych MySQL - Connector/J.

Obecnie Framework JSF 2 jest dołączony do środowiska Eclipse. Strona projektu znajduje się pod adresem http://javaserverfaces.java.net/. Framework RichFaces (wersja stabilna) jest dostępny na stronie projektu pod adresem http://www.jboss.org/richfaces/download/stable.html. Sterowniki JDBC odpowiedzialne za komunikację z baza danych można znaleźć na stronie http://www.mysql.com/downloads/connector/j/.

Wymagane pliki:

JSF 2.0

 • Pobieramy za pośrednictwem środowiska programistycznego Eclipse.

RichFaces 4

 • richfaces-components-api-4.2.2.Final.jar
 • richfaces-components-ui-4.2.2.Final.jar
 • richfaces-core-api-4.2.2.Final.jar
 • richfaces-core-impl-4.2.2.Final.jar

Pliki obowiązkowe osób trzecich (RichFaces 4):

 • CSS Parser (cssparser-0.9.7.jar), można pobrać pod adresem www.
 • Google Guava (guava-13.0.1.jar), można pobrać pod adresem www.
 • Simple API for CSS (sac-1.3.jar), można pobrać pod adresem www.

Pliki cssparser.jar, guava.jar, sac.jar nie są dołączone do frameworka - należy pobrać osobno, są wymagane. Więcej na stronie w rozdziale 2 dokumentacji „Getting started with RichFaces”.

MySQL Connector/J

 • mysql-connector-java-5.1.21-bin.jar

Numeracja plików z czasem ulegnie zmianie.

Przed dołączeniem bibliotek oraz frameworków należy uruchomić kreator tworzenia projektu JSF („New>Project…”, wybrać z listy „Web>Dynamic Web Project”) (rys. 1.). Formularze kreatora projektu JSF wypełniono zgodnie z informacjami na rysunku 2, 3 i 4, przycisk „Next”.

 

Wybieranie kreatora Dynamic Web Project.

Rys. 1. Wybieranie kreatora Dynamic Web Project

 

Kreator Dynamic Web project.
 
Rys. 2. Kreator Dynamic Web Project

 

Konfiguracja projektu pudowy aplikacji w języku Java.
 
Rys. 3. Konfiguracja projektu pudowy aplikacji w języku Java

 

Ustawienia nazwy katalogu głównego projektu i nazwy katalogu zawartości strony internetowej.

Rys. 4. Ustawienia nazwy katalogu głównego projektu i nazwy katalogu zawartości strony internetowej

 

Po zatwierdzeniu ustawień (rys. 4.) zostanie uruchomione okno „JSF Capabilities” umożliwiające dodanie do projektu wszystkich wymaganych bibliotek. Pod przyciskiem dyskietki „Download library” należy dodać framework JSF 2.0 (rys. 6.). Ikona książek „User Libraries” umożliwia wgranie do Eclipse bibliotek, frameworków spoza środowiska IDE. Należy wskazać rzeczywistą ścieżkę do bibliotek (rys. 7.), kiedy podczas pracy z projektem ścieżka zostanie zmieniona należy ją w tym oknie uaktualnić. W menu kontekstowym projektu „Properties”, wybrać z listy „Project Facets>Java Server Faces”.

Po powrocie do okna „JSF Capabilities” należy zaznaczyć wszystkie dodane biblioteki. W polu „URL Mapping Patterns” należy usunąć „/faces/*” a dodać „.jsf” (rys. 8.). Po zatwierdzeniu ustawień w oknie „JSF Capabilities” zostanie wygenerowany pusty projekt (rys. 9.).

 

Brak ustawionych bibliotek w projekcie.
 
Rys. 5. Brak ustawionych bibliotek w projekcie

 

Wgrywanie frameworka JavaServer Faces 2.0.
 
Rys. 6. Wgrywanie frameworka JavaServer Faces 2.0

 

Wgrywanie bibliotek spoza środowiska IDE.
 
Rys. 7. Wgrywanie bibliotek spoza środowiska IDE

 

Ustawienia projektu wiedzanaplus.
 
Rys. 8. Ustawienia projektu wiedzanaplus

 

Nowo utworzony projekt JSF.

Rys. 9. Nowo utworzony projekt JSF

 

Pierwszy program

Po utworzeniu projektu programista musi wygenerować pierwszy plik w technologii JSF i RichFaces. Należy wybrać katalog projektu WebContent (rys. 9.) a następnie w menu kontekstowym „New>Other” i „JBoss Tools Web>XHTML Page” (rys. 10.). Należy podać nazwę pliku np.: wiedza.xhtml, a następnie przycisk „Next” (rys. 11.). Dzięki temu istnieje szansa wygenerowania szablonu strony JSF. Aby tworzone pliki były zgodne z JSF 2 wybrano „Blank RichFaces Page” (rys. 12.). Po zatwierdzeniu utworzenia pliku, zostanie on automatycznie otwarty w głównym oknie środowiska Eclipse (rys. 13.). Po lewej stronie znajduje się przestrzeń robocza projektu. Po prawej stronie znajduje się paleta, która została dograna w czasie instalacji JBoss Tools. Podczas przeciągnięcia z palety wybranego komponentu, środowisko Eclipse automatycznie utworzy odpowiednie dyrektywy taglib potrzebne do prawidłowego działania pliku. Przed uruchomieniem pliku w przeglądarce (rys. 14.) należy skonfigurować środowisko programistyczne z serwerem np.: Tomcat, a następnie wybrać plik wiedza.xhtml i w menu kontekstowym „Run As>Run on Server”. Następnie w oknie „Run on Server” (rys. 15.) wybrać „Tomcat v7.0 Server at localhost” i zatwierdzić przyciskiem „Finish”. Aby plik wiedza.xhtml był uruchamiany bezpośrednio pod adresem http://localhost:8080/wiedzanaplus/ należy utworzyć plik index.xhtml (Listing 1) w katalog projektu WebContent i powiadomić serwer o tej decyzji w pliku web.xml (Listing 2).

 

Wybieranie kreatora XHTML Page.

Rys. 10. Wybieranie kreatora XHTML Page

 

Tworzenie pierwszego pliku XHTML dla projektu w technologii JSF 2.0.

Rys. 11. Tworzenie pierwszego pliku XHTML dla projektu w technologii JSF 2.0

 

Wybieranie gotowego szablonu przygotowanego dla JSF 2.0 i RichFaces.

Rys. 12. Wybieranie gotowego szablonu przygotowanego dla JSF 2.0 i RichFaces

 

Tworzenie strony przy wykorzystaniu technologii RichFaces.

Rys. 13. Tworzenie strony przy wykorzystaniu technologii RichFaces

 

Uruchomienie przykładowego kodu z wybranego szablonu w przeglądarce internetowej.

Rys. 14. Uruchomienie przykładowego kodu z wybranego szablonu w przeglądarce internetowej

 

Uruchomienie wybranego pliku na serwerze Tomcat 7.0.

Rys. 15. Uruchomienie wybranego pliku na serwerze Tomcat 7.0

 

Listing 1. Zawartość pliku index.xhtml

<html><head><meta http-equiv="Refresh" content="0; URL=wiedza.jsf"/></head></html>

 

Listing 2. Fragment pliku web.xml

...
<welcome-file-list>
<welcome-file>index.html</welcome-file>
<welcome-file>index.htm</welcome-file>
<welcome-file>index.jsp</welcome-file>
<welcome-file>default.html</welcome-file>
<welcome-file>default.htm</welcome-file>
<welcome-file>default.jsp</welcome-file>
</welcome-file-list>
...

 

Warto przeczytać również:

Wybrane książki:

Książki Helion