Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Do utworzenia pierwszego projektu w technologii JavaServer Pages (JSP) należy pobrać „Eclipse IDE for Java EE Developers”. Podczas pobierania programu wymagane jest zapoznanie się z artykułem „Instalacja serwera Tomcat” a następnie „Integracja serwera Tomcat z Eclipse”. Po przeczytaniu wspomnianych artykułów można przystąpić do czytania dalszej części.

Rysunki przygotowane zostały na Eclipse Keplerr, w przypadku nowszych udostępnionych w przyszłości wersji środowiska programistycznego nie powinno być wiele różnic, przynajmniej jeszcze przez pewien czas.

Pierwszą czynnością jaką powinniśmy wykonać po uruchomieniu środowiska jest wybranie przestrzeni roboczej dla naszego projektu (rys. 1.). Najlepiej, kiedy jest to inny dysk niż ten, na którym jest zainstalowany system operacyjny. Dzięki temu ustawienia naszej przestrzeni roboczej po przeinstalowaniu systemu będą niezmienione. Zaoszczędzimy sporo czasu, jeśli będziemy chcieli kontynuować pracę na tych samych projektach i tych samych ustawieniach środowiska programistycznego.

 

Wybór przestrzeni roboczej dla projektu

Rys. 1. Wybór przestrzeni roboczej dla projektu

 

Po zatwierdzeniu przestrzeni roboczej należy uruchomić kreator tworzenia projektu JSP „New>Dynamic Web Project” (rys. 2.). Formularz kreatora projektu JSP wypełniono zgodnie z informacjami na rysunku 3.

Aby wybrać „Target runtime”, „Dynamic web module version”, „Configuration” przedstawione na rysunku 3, należy najpierw zainstalować serwer Tomcat i podłączyć serwer do środowiska programistycznego Eclipse. Następnie należy kliknąć przycisk „Next” w celu przejścia do rysunku 4. Na początku pracy w technologii JSP ustawienia domyślne są wystarczające.

 

Tworzenie nowego projektu w technologii JSP

Rys. 2. Tworzenie nowego projektu w technologii JSP

 

Kreator projektu JSP

Rys. 3. Kreator projektu JSP

 

Konfiguracja katalogów dla klas języka Java

Rys. 4. Konfiguracja katalogów dla klas języka Java

 

Następnie ponownie wybieramy przycisk „Next” i przechodzimy do rysunku 5. Należy zaznaczyć „Generate web.xml deployment descriptor” w innym przypadku plik nie zostanie utworzony i będziemy zmuszeni utworzyć go ręcznie. Inne ustawienia mogą pozostać domyślne.

Po zatwierdzeniu ustawień przyciskiem „Finish” zostanie utworzony pusty projekt (rys. 6.).

 

Ustawianie nazw dla istotnych katalogów projektu

Rys. 5. Ustawianie nazw dla istotnych katalogów projektu

 

Nowo utworzony projekt JSP

Rys. 6. Nowo utworzony projekt JSP

 

Następnym krokiem jest utworzenie pierwszej strony. Zaznaczamy katalog WebContent i z menu kontekstowego wybieramy „New>JSP File” (rys. 7.). Następnie wprowadzamy przykładowe dane tak jak na rysunku 8. Należy pamiętać, aby nie klikać przycisku „Finish” gdyż zostanie wybrany domyślny szablon, który akurat w naszej sytuacji nie jest potrzebny. Po wybraniu przycisku „Next” należy wybrać interesujący nas szablon tak jak na rysunku 9.

 

Otwieranie kreatora pliku JSP

Rys. 7. Otwieranie kreatora pliku JSP

 

Kreator nowego pliku JSP

Rys. 8. Kreator nowego pliku JSP

 

Wybieranie szablonu JSP z listy

Rys. 9. Wybieranie szablonu JSP z listy

 

Po zakończeniu tworzenia nowego pliku w technologii JSP wrócimy do głównego okna projektu. Zapraszamy do prostej modyfikacji utworzonego pliku index.jsp, można wzorować się na rysunku 10.

 

Tworzenie strony w technologii JSP

Rys. 10. Tworzenie strony w technologii JSP

 

Po wprowadzeniu zmian należy uruchomić serwer Tomcat w celu obejrzenia wyników naszej pracy na pliku index.jsp. Zaznaczamy plik i z menu kontekstowego wybieramy „Run As>Run on Server” (rys. 11.).

 

Otwieranie okna odpowiedzialnego za uruchomienie serwera

Rys. 11. Otwieranie okna odpowiedzialnego za uruchomienie serwera

 

Pierwsze uruchomieniu okna „Run on Server” przedstawiono na rysunku 12, wprowadzamy dane wzorując się rysunkiem.

 

Ręczne definiowanie pierwszego serwera

Rys. 12. Ręczne definiowanie pierwszego serwera

 

Przy ponownym uruchomieniu serwera będziemy mieli dwie możliwości, albo wybrać uruchomienie serwera z listy już istniejących w środowisku programistycznym (rys. 13.) lub skonfigurować nowy serwer (rys. 14.). Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem „Finish”, uruchomiony zostanie wybrany wcześniej plik JSP w przeglądarce internetowej wbudowanej w środowisko programistyczne (rys. 15.).

 

Lista istniejących serwerów

Rys. 13. Lista istniejących serwerów

 

Ręczne definiowanie nowego serwera

Rys. 14. Ręczne definiowanie nowego serwera

 

Uruchomienie strony z poziomu Środowiska Programistycznego

Rys. 15. Uruchomienie strony z poziomu Środowiska Programistycznego

 

W sytuacji, kiedy zostanie utworzonych wiele serwerów, istnieje możliwość usunięcia tych, które nie będą nam potrzebne. Zaznaczamy interesującą nas nazwę serwera, zakładka „Servers” w dolnym oknie. Następnie w menu kontekstowym wybieramy „Delete” (rys. 16.).

 

Usuwanie niepotrzebnych serwerów ustawionych w Eclipse

Rys. 16. Usuwanie niepotrzebnych serwerów ustawionych w Eclipse

 

Warto przeczytać:

 

Książki Helion