Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Środowisko programistyczne Eclipse jest bardzo dobrym wyborem do nauki programowania w języku Java, jak również do pisania bardziej rozbudowanych programów. Naukę należy zacząć od pobrania programu Eclipse, udostępnionego pod adresem https://www.eclipse.org/downloads/.

Zanim zaczniemy pisać programy w środowisku programistycznym Eclipse, warto najpierw napisać prosty program bez korzystania z rozbudowanych narzędzi programistycznych. Prosty przykład można znaleźć w artykule „Pierwszy program w języku Java”. 

 

Uwaga:
Środowisko programistyczne Eclipse wymaga zainstalowania pakietu JDK.

 

Pierwszą czynnością jaką powinniśmy wykonać po uruchomieniu środowiska jest wykonanie przestrzeni roboczej dla naszego projektu (rys. 1.).

 

Wybór przestrzeni roboczej dla projektu JavaRys.1. Wybór przestrzeni roboczej dla projektu Java

 

Po zatwierdzeniu przestrzeni roboczej należy uruchomić kreator tworzenia projektu Java. W menu File wybieramy „New > Java Project” (rys. 2.).

 

Tworzenie nowego projektu JavaRys.2. Tworzenie nowego projektu Java

 

Formularz kreatora projektu Java wypełniamy zgodnie z informacjami na rysunku 3. Następnie wybieramy przycisk Next, nowe okno przedstawia domyślną konfigurację dla projektu (rys. 4.). Na początku pracy w języku Java ustawienia domyślne są wystarczające.

 

Kreator projektu JavaRys.3. Kreator projektu Java

 

Domyślne ustawienia projektu JavaRys.4. Domyślne ustawienia projektu Java

 

Po zatwierdzeniu ustawień przyciskiem Finish, zostanie utworzony pusty projekt Java (rys. 5.). 

 

Pierwsze uruchomienie projektu Java - EclipseRys.5. Pierwsze uruchomienie projektu Java - Eclipse

 

Pierwszy program Java, Eclipse

Następnym krokiem jest utworzenie pierwszego programu, wyświetlającego krótką informację w konsoli programu Eclipse. Z głównego menu File wybieramy „New > Class” (rys. 6.).

 

Tworzenie pierwszej klasy JavaRys.6. Tworzenie pierwszej klasy Java

 

Nowe okno New Java Class wypełniamy zgodnie z informacjami podanymi na rysunku 7, następnie zatwierdzamy przyciskiem Finish. Plik o nazwie Main.java zostanie wygenerowany automatycznie (rys. 8.). 

 

Własne ustawienia przy tworzeniu nowej klasy JavaRys.7. Własne ustawienia przy tworzeniu nowej klasy Java

 

Pierwszy plik Java w Eclipse

Rys.8. Pierwszy plik Java w Eclipse

 

Modyfikujemy zawartość pliku Main.java zgodnie z kodem przedstawionym na listingu 1. Następny krokiem jest kompilacja i uruchomienie programu w konsoli Eclipse. Zaznaczamy plik Main.java i z menu kontekstowego wybieramy „Run As > Java Application” (rys. 9.). Program zostanie uruchomiony w konsoli środowiska programistycznego Eclipse (rys. 10.). 

 

Listing 1. Zawartość pliku Main.java

package pierwszy_projekt;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        System.out.println("Hello World");
    }

 

Kompilacja i Uruchomienie pierwszego programu JavaRys.9. Kompilacja i Uruchomienie pierwszego programu Java

 

Rezultat uruchomienia programu Java w konsoli EclipseRys.10. Rezultat uruchomienia programu Java w konsoli Eclipse 

 

Wybrane książki:

Książki Helion