Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podczas tworzenia programów bardzo często dodajemy m.in. biblioteki zewnętrznych firm, które generują komunikaty w widoku Problems (rys. 1.). W celu wyświetlenia tylko własnych komunikatów należy najpierw utworzyć nowy widok. Wybieramy z menu widoku „New Problems View” (rys. 2.), następnie wprowadzamy własną nazwę zakładki widoku Problems np. „Errors Project” (rys. 3.).

 

Wyświetlanie opisów ostrzeżeń w widoku Problems, EclipseRys. 1. Wyświetlanie opisów ostrzeżeń w widoku Problems, Eclipse

 

Tworzenie nowego widoku Problems w Eclipse, krok 1/2Rys. 2. Tworzenie nowego widoku Problems w Eclipse, krok 1/2

 

Tworzenie nowego widoku Problems w Eclipse, krok 2/2Rys. 3. Tworzenie nowego widoku Problems w Eclipse, krok 2/2

 

Po przejściu do zakładki Errors Project z menu widoku wybieramy „Show > Errors/Warnings on Selection” (rys. 4.). Jeśli w widoku Project Explorer wybierzemy interesujący nas katalog, zostaną wyświetlone błędy, ostrzeżenia dotyczące tylko wybranego katalogu.

 

Konfiguracja ustawień nowego widoku Problems w EclipseRys. 4. Konfiguracja ustawień nowego widoku Problems w Eclipse

 

Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż w projektach zawsze mamy biblioteki, frameworki zewnętrznych firm, które generują komunikaty przeszkadzające w pracy.

Widok Problems można otworzyć wybierające z menu „Window > Show View > Other...”, następnie „General > Problems” (rys. 5.).

 

Włączanie widoku Problems w EclipseRys. 5. Włączanie widoku Problems w Eclipse

 

Książki Helion