Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podczas tworzenia programów bardzo często dodajemy m.in. biblioteki zewnętrznych firm, które generują listę zadań w widoku Tasks (rys. 1.). W celu wyświetlenia listy zadań z wybranego katalogu należy najpierw utworzyć nowy widok.  

 

Wyświetlanie listy zadań w widoku Tasks, Eclipse Rys. 1. Wyświetlanie listy zadań w widoku Tasks, Eclipse

 

Wybieramy z menu widoku „New Tasks View” (rys. 2.), następnie wprowadzamy własną nazwę zakładki widoku Tasks np. „Tasks CMS” (rys. 3.).

 

Tworzenie nowego widoku Tasks w Eclipse, krok 1/2Rys. 2. Tworzenie nowego widoku Tasks w Eclipse, krok 1/2

 

Tworzenie nowego widoku Tasks w Eclipse, krok 2/2Rys. 3. Tworzenie nowego widoku Tasks w Eclipse, krok 2/2

 

Po utworzeniu nowej zakładki Tasks CMS z menu podręcznego wybieramy „Configure Contents…” (rys. 4.).

 

Konfiguracja ustawień nowego widoku Tasks w EclipseRys. 4. Konfiguracja ustawień nowego widoku Tasks w Eclipse

 

W oknie Configure Contents możemy ustawić własne filtry dla listy zadać. Na rysunku 5 ustawiono tylko jeden tag TODO, który będzie wyświetlany w widoku Tasks CMS. W kategorii Scope zaznaczono również, że będą się wyświetlały tyko zadania, które są przypisane do aktualnie zaznaczonego katalogu w projekcie (rys. 6.). Listę tagów obsługiwanych przez widok Tasks znajdziemy w oknie Preferences. Istnieje również możliwość utworzenia własnych tagów (rys. 7.).

 

Konfiguracja własnych ustawień dla utworzonego widoku Tasks CMSRys. 5. Konfiguracja własnych ustawień dla utworzonego widoku Tasks CMS

 

Lista zadań z wybranego katalogu projektu CMSRys. 6. Lista zadań z wybranego katalogu projektu CMS

 

Tagi ustawione w Eclipse dla języka PHP, wyświetlane w widoku TasksRys. 7. Tagi ustawione w Eclipse dla języka PHP, wyświetlane w widoku Tasks

 

Widok Tasks można otworzyć wybierając z menu „Window > Show View > Other…”, następnie „General > Tasks” (rys. 8.).

 

Włączenie widoku Tasks w EclipseRys. 8. Włączenie widoku Tasks w Eclipse

 

Książki Helion