Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ulubione narzędzie zewnętrzne zostanie uruchomione, kiedy naciśniemy utworzony skrót klawiszowy CTRL + \. Jeśli nie mamy ustawionego ulubionego narzędzia zewnętrznego wybieramy z menu Organize Favorites... (rys. 1.). 

 

Dodanie ulubionego narzędzia zewnętrznego - EclipseRys.1. Dodanie ulubionego narzędzia zewnętrznego - Eclipse

 

W oknie Organize External Tools Favorites należy dodać ulubione narzędzie zewnętrzne np. PHPUnit module Album (rys. 2.).

 

Okno Organize External Tools Favorites - EclipseRys.2. Okno Organize External Tools Favorites - Eclipse

 

Następnie tworzymy własny skrót klawiszowy (rys. 3.):

  1. Otwieramy okno Preferences z menu głównego Eclipse.
  2. Wybieramy General > Keys.
  3. W wyszukiwarce wprowadzamy External Tool, w wynikach wyszukiwania wybieramy Run Last Launched External Tool.
  4. W polu Binding podajemy własny skrót klawiszowy np. CTRL + \.
  5. W polu When wybieramy z listy rozwijanej Editing in Structured Text Editors, czyli w jakiej sytuacji wybrany skrót klawiszowy zadziała.

 

Dwukrotne wciśnięcie skrótu (CMD+SHIFT+L na macOS lub CTRL+SHIFT+L na Windows) uruchomi okno Keys (rys. 3.).

 

Okno Keys - EclipseRys.3. Okno Keys - Eclipse

 

W naszym przykładzie skrót klawiszowy zadziała tylko jeśli uruchomimy edytor pliku np. PHP. W trybie edycji pliku wystarczy wybrać interesujący nas skrót klawiszowy CTRL + \. Zostanie uruchomione narzędzie zewnętrzne o nazwie PHPUnit module Album, wydruk w konsoli (rys. 4.).

 

Rezultat uruchomienia narzędzia zewnętrznego w konsoli EclipseRys.4. Rezultat uruchomienia narzędzia zewnętrznego w konsoli Eclipse

 

Wybrane artykuły dotyczą okna External Tools Configurations:

 

Książki Helion