Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zanim utworzymy pierwszy projekt należy wejść na stronę http://www.eclipse.org/downloads/ i pobrać „Eclipse for PHP Developers”. Zrzuty ekranowe wykonane do artykułu przedstawiają Eclipse PDT uruchomiony w systemie OS X, na innych systemach operacyjnych środowisko programistyczne wygląda podobnie. Więcej informacji na temat Eclipse PDT można znaleźć pod adresem https://www.eclipse.org/pdt/. Artykuł dotyczy programu Eclipse Luna, w przypadku nowszych udostępnionych w przyszłości wersji środowiska programistycznego nie powinno być wiele różnic.

Kiedy zaczynamy przygodę z językiem PHP, Eclipse PDT jest wystarczający - jednak z czasem zaczynamy korzystać z dodatkowych bibliotek (Smarty, jQuery), narzędzi ułatwiających programowanie (PHPUnit, MakeGood). Większość potrzebnych wtyczek można znaleźć na stronie http://p2-dev.pdt-extensions.org/.

 

UWAGA:
Po uruchomieniu Eclipse PDT i zainstalowaniu wtyczki Aspect PHP Developement Tools (APDT) dostępnej na stronie http://p2-dev.pdt-extensions.org/, program będzie wyświetlał błędy podczas tworzenia plików PHP. Wtyczki PDT i APDT nie mogą być zainstalowane w jednym środowisku programistycznym - należy wybrać, która bardziej nam odpowiada.

 

Pierwszą czynnością jaką powinniśmy wykonać po uruchomieniu Eclipse jest wybranie przestrzeni roboczej dla naszego projektu (rys. 1.).

 

Wybór przestrzeni roboczej dla projektu PHP

Rys. 1. Wybór przestrzeni roboczej dla projektu PHP

 

Po zatwierdzeniu przestrzeni roboczej należy uruchomić kreator tworzenia projektu PHP „New > PHP Project” (rys. 2.). Formularz kreatora projektu PHP wypełniono zgodnie z informacjami na rysunku 3. Aby wprowadzić taką samą ścieżkę do projektu w polu „Directory” przedstawionym na rysunku 3, należy najpierw zainstalować serwer XAMPP. Następnie należy kliknąć przycisk Next w celu przejścia do rysunku 4. Na początku pracy w języku PHP ustawienia domyślne są wystarczające.

 

Tworzenie nowego projektu PHP

Rys. 2. Tworzenie nowego projektu PHP

 

Kreator projektu PHP

Rys. 3. Kreator projektu PHP

 

Wybieranie domyślnej konfiguracji projektu PHP

Rys. 4. Wybieranie domyślnej konfiguracji projektu PHP

 

Po wybraniu konfiguracji domyślnej (Default Configuration) klikamy przycisk Next (rys. 4.). Kiedy w oknie PHP Include Path zapoznamy się z zakładkami Source, Projects, Libraries, Order przechodzimy dalej wybierając przycisk Next (rys. 5.).

 

Konfiguracja ścieżek do bibliotek i innych ustawień w projekcie PHP

Rys. 5. Konfiguracja ścieżek do bibliotek i innych ustawień w projekcie PHP

 

Zatwierdzamy ustawienia przyciskiem Finish (rys. 6.), zostanie utworzony pusty projekt PHP (rys. 7.).

 

Konfiguracja katalogów dla projektu PHP
 
Rys. 6. Konfiguracja katalogów dla projektu PHP

 

Nowo utworzony projekt PHP

Rys. 7. Nowo utworzony projekt PHP

 

Następnym krokiem jest utworzenie pierwszej strony. Zaznaczamy katalog nauka_php i z menu kontekstowego wybieramy „New > PHP File” (rys. 8.). Następnie wprowadzamy przykładowe dane tak jak na rysunku 9. Należy pamiętać, aby nie klikać przycisku Finish gdyż zostanie wybrany domyślny szablon, który akurat w naszej sytuacji nie jest potrzebny. Po wybraniu przycisku Next należy wybrać interesujący szablon tak jak na rysunku 10, następnie przycisk Finish.

 

Otwieranie kreatora pliku PHP

Rys. 8. Otwieranie kreatora pliku PHP

 

Kreator nowego pliku PHP

Rys. 9. Kreator nowego pliku PHP

 

Wybieranie szablonu PHP z listy

Rys. 10. Wybieranie szablonu PHP z listy

 

Po zakończeniu tworzenia nowego pliku PHP wrócimy do głównego okna projektu. Wprowadzamy zmiany do pliku index.php (rys. 11.) i uruchamiamy plik w przeglądarce internetowej – menu kontekstowe pliku „Run As > PHP Web Application” (rys. 12.).

 

Tworzenie strony w języku PHP

Rys. 11. Tworzenie strony w języku PHP

 

Uruchomienie okna przeglądarki w środowisku programistycznym

Rys. 12. Uruchomienie okna przeglądarki w środowisku programistycznym

 

Eclipse poprosi o podanie adresu url do pliku uruchamianego w budowaną w środowisko programistyczne przeglądarkę internetową (rys. 13.). Następnie po zatwierdzeniu przyciskiem OK zostanie wyświetlona strona internetowa (rys. 14.).

 

Adres URL uruchamianego pliku w przeglądarce

Rys. 13. Adres URL uruchamianego pliku w przeglądarce

 

Strona internetowa w Eclipse PDT

Rys. 14. Strona internetowa w Eclipse PDT

 

Większość programistów projektuje za pomocą języka PHP strony internetowe, jednak PHP również sprawdza się dobrze do pracy w programach uruchamianych w konsoli. Mogą to być programy do wypełniania przykładowymi danymi np.: bazy danych, pobieranie informacji z internetu i zapisywanie ich w pliku xml. Po zaprojektowaniu takiego skryptu można przegrać go potem na serwer produkcyjny i podłączyć go do programu Cron.

Cron - demon systemowy (Unix) odpowiedzialny za cykliczne wykonywanie zadań.

Skrypt PHP w Eclipse można również uruchomić w interfejsie wiersza poleceń CLI (ang. Command-line interface). Zaznaczamy przykładowy plik index.php i z menu kontekstowego wybieramy „Run As > PHP CLI Application” (rys. 12.). Przy pierwszym uruchomieniu zostanie wyświetlone ostrzeżenie (rys. 15.). Po zatwierdzeniu komunikatu zostanie wyświetlone okno PHP Executables (rys. 16.).

 

Błąd przy uruchomieniu Run As>PHP CLI Application

Rys. 15. Błąd przy uruchomieniu Run As > PHP CLI Application

 

Pusta lista wykonywalnych definicji PHP

Rys. 16. Pusta lista wykonywalnych definicji PHP

 

Następnie wybieramy przycisk „Add…” (rys. 16.) i w nowym oknie „Add PHP Executable” wypełniamy pola zgodnie z informacjami na rysunku 17 (Najpierw należy zainstalować serwer XAMPP). Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem Finish. Wrócimy do okna PHP Executables (rys. 18.). Następnie zamykamy okno przyciskiem OK.

 

Dodawanie pliku wykonywalnego PHP – Eclipse, OS X

Rys. 17. Dodawanie pliku wykonywalnego PHP – Eclipse, OS X

 

Lista utworzonych wykonywalnych definicji PHP

Rys. 18. Lista utworzonych wykonywalnych definicji PHP

 

Jesteśmy już gotowi do uruchomienia pliku w konsoli. Należy zaznaczyć przykładowy plik index.php i z menu kontekstowego wybrać „Run As > PHP CLI Application” (rys. 12.). Uruchomiony plik w konsoli przedstawiono na rysunku 19.

 

Uruchomienie pliku PHP w konsoli Eclipse

Rys. 19. Uruchomienie pliku PHP w konsoli Eclipse

 

Warto przeczytać:

Wybrane książki:

Książki Helion