Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jeżeli chcemy uruchomić CMD.exe w konsoli środowiska programistycznego Eclipse (system operacyjny Windows), należy uruchomić okno External Tools Configurations (rys. 1.). Następnie zaznaczamy po lewej stronie Program i wybieramy ikonę pustej kartki „New Launch configuration” (rys. 2.).

 

Nowo utworzony projekt PHP – Eclipse PDT

Rys. 1. Nowo utworzony projekt PHP – Eclipse PDT

 

Okno External Tools Configurations – Eclipse

Rys. 2. Okno External Tools Configurations – Eclipse

 

Rozwijamy drzewo Program po lewej stronie okna i klikamy na New_configuration (rys. 3.). Wprowadzamy własną nazwę w pole Name: (np. Run CMD.exe in console) i zatwierdzamy przyciskiem Apply, najlepiej nadawać nazwy powiązane z funkcją jaką mają pełnić.

 

Ustawienie nazwy dla narzędzia zewnętrznego – Eclipse

Rys. 3. Ustawienie nazwy dla narzędzia zewnętrznego – Eclipse

 

Pola, które należy wypełnić w oknie External Tools Configurations, nazwa programu Run CMD.exe in console, zakładka Main:

  1. W pole Location wprowadzamy: C:\Windows\System32\cmd.exe.
  2. W pole Working Directory wprowadzamy: ${selected_resource_loc}, lub klikamy na przycisk Variables… i wybieramy z listy selected_resource_loc.

Prawidłowo skonfigurowane narzędzie zewnętrzne Run CMD.exe in console, uruchamiane w konsoli środowiska programistycznego Eclipse (Windows) przedstawiono na rysunku 4.

 

Prawidłowa konfiguracja narzędzia zewnętrznego - Eclipse

Rys. 4. Prawidłowa konfiguracja narzędzia zewnętrznego - Eclipse

 

Uruchomienie narzędzia zewnętrznego:

  1. Zaznaczamy katalog, który interesuje nas w projekcie np. tests.
  2. Następnie wybieramy nazwę jaką wybraliśmy dla narzędzia zewnętrznego uruchamianego w Eclipse - Run CMD.exe in console (rys. 5.).
  3. Rezultat uruchomienia wiersza poleceń w konsoli Eclipse przedstawiono na rysunku 6.

 

Wybieranie narzędzia zewnętrznego Run CMD.exe in console – Eclipse

Rys. 5. Wybieranie narzędzia zewnętrznego Run CMD.exe in console – Eclipse

 

Uruchomienie wiersza poleceń w konsoli - Eclipse

Rys. 6. Uruchomienie wiersza poleceń w konsoli - Eclipse

 

Warto przeczytać również:

Wybrane książki:

Książki Helion