Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Wszystkich użytkowników programu Eclipse szukających wsparcia dla biblioteki jQuery zapraszamy do zainstalowania wtyczki Tern Eclipse IDE, którą możemy znaleźć w Marketplace. W artykule dowiemy się w jaki sposób włączyć podpowiadanie składni jQuery w Eclipse. Zrzuty ekranu przedstawiają środowisko programistyczne Eclipse w systemie operacyjnym macOS.

Instalowanie wtyczki Tern Eclipse IDE:

  1. W środowisku programistycznym Eclipse w menu wybieramy Help > Eclipse User Storage > Open Marketplace Favorites... (rys. 1.).
  2. Po uruchomieniu okna Eclipse Marketplace przechodzimy do zakładki Search i wprowadzamy nazwę wtyczki Tern Eclipse IDE. Wybór zatwierdzamy przyciskiem Go (rys. 2.).
  3. Kiedy wtyczka zostanie znaleziona klikamy przycisk Install.
  4. Akceptujemy licencję dla instalowanej wtyczki i klikamy przycisk Finish (rys. 3.).
  5. Podczas instalacji wyświetli nam się ostrzeżenie Security Warning, wybieramy przycisk Install anyway (rys. 4.).
  6. Po prawidłowym zainstalowaniu wtyczki zostaniemy poinformowani o obowiązku uruchomienia ponownie Eclipse. W oknie Software Updates wybieramy przycisk Restart Now (rys. 5.). 

 

Uruchomienie Eclipse MarketplaceRys. 1. Uruchomienie Eclipse Marketplace

 

Wyszukiwanie wtyczki Tern Eclipse IDE (składnia jQuery w Eclipse)Rys. 2. Wyszukiwanie wtyczki Tern Eclipse IDE (składnia jQuery w Eclipse)

 

Instalacja wtyczki Tern Eclipse IDE, krok 1/3Rys. 3. Instalacja wtyczki Tern Eclipse IDE, krok 1/3

 

Instalacja wtyczki Tern Eclipse IDE, krok 2/3Rys. 4. Instalacja wtyczki Tern Eclipse IDE, krok 2/3

 

Instalacja wtyczki Tern Eclipse IDE, krok 3/3Rys. 5. Instalacja wtyczki Tern Eclipse IDE, krok 3/3

 

Włączenie podpowiadania składni jQuery, Eclipse:

  1. Po uruchomieniu ponownie Eclipse, wybieramy z menu Eclipse > Preferencje..., zostanie uruchomione okno Preferences. Po lewej stronie okna wybieramy JavaScript > Tern > Development > Repository. Zaznaczamy na liście interesującą nas bibliotekę JQuery i klikamy na przycisk Apply and Close (rys. 6.). Są to ustawienia domyślne dla wszystkich projektów.
  2. Następnie w naszym utworzonym projekcie z menu kontekstowego wybieramy Configure > Convert to Tern Project... (rys. 7.).
  3. Zostanie uruchomione okno Properties, w którym możemy sprawdzić, czy został zaznaczony interesujący nas moduł jQuery. Po sprawdzeniu wybieramy przycisk Apply and Close (rys. 8.).

 

Konfiguracja ustawień domyślnych (podpowiadanie składni jQuery w Eclipse)Rys. 6. Konfiguracja ustawień domyślnych (podpowiadanie składni jQuery w Eclipse)

 

Uruchamiamy podpowiadanie składni jQuery w wybranym projekcie EclipseRys. 7. Uruchamiamy podpowiadanie składni jQuery w wybranym projekcie Eclipse

 

Składnia jQuery w Eclipse włączona dla wybranego projektuRys. 8. Składnia jQuery w Eclipse włączona dla wybranego projektu

 

Po prawidłowym zainstalowaniu i konfiguracji wtyczki Tern Eclipse IDE, podpowiadanie składni dla biblioteki jQuery zostanie włączone (rys. 9.). 

 

Integracja jQuery z EclipseRys. 9. Integracja jQuery z Eclipse

 

Wybrane książki:

Wybrane strony:

Książki Helion