Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jeżeli chcemy uruchomić PHPUnit w konsoli środowiska programistycznego Eclipse PDT (Windows, OS X), należy uruchomić okno External Tools Configurations (rys. 1.). Następnie zaznaczamy po lewej stronie Program i wybieramy ikonę pustej kartki New Launch configuration (rys. 2.).

 

Nowo utworzony projekt dla PHPUnit

Rys.1. Nowo utworzony projekt dla PHPUnit

 

Okno External Tools Configurations – Eclipse PDT

Rys.2. Okno External Tools Configurations – Eclipse PDT

 

Rozwijamy drzewo Program po lewej stronie okna i klikamy na New_configuration (rys. 3.). Wprowadzamy własną nazwę w pole Name: (np. Run PHPUnit in console) i zatwierdzamy przyciskiem Apply, najlepiej nadawać nazwy powiązane z funkcją jaką mają pełnić.

 

Ustawianie nazwy dla narzędzia zewnętrznego (PHPUnit) – Eclipse PDT

Rys.3. Ustawianie nazwy dla narzędzia zewnętrznego (PHPUnit) – Eclipse PDT

 

Pola, które należy wypełnić w oknie External Tools Configurations, nazwa programu Run PHPUnit in console, zakładka Main:

  1. W pole Location wprowadzamy (dostosować do własnego komputera):
    1. OS X: (/usr/local/bin/phpunit).
    2. Windows: (należy umieścić własną ścieżkę do pliku phpunit.exe).
  2. W pole Working Directory wprowadzamy: ${selected_resource_loc}, lub klikamy na przycisk Variables… i wybieramy z listy selected_resource_loc.

Prawidłowo skonfigurowane narzędzie zewnętrzne Run PHPUnit in console, uruchamiane w konsoli środowiska programistycznego Eclipse PDT (OS X) przedstawiono na rysunku 4.

 

Prawidłowa konfiguracja narzędzia zewnętrznego (PHPUnit) – Eclipse PDT

Rys.4. Prawidłowa konfiguracja narzędzia zewnętrznego (PHPUnit) – Eclipse PDT

 

Uruchomienie narzędzia zewnętrznego PHPUnit:

  1. Zaznaczamy katalog, który interesuje nas w projekcie np. tests.
  2. Następnie wybieramy nazwę jaką wybraliśmy dla narzędzia zewnętrznego uruchamianego w EclipseRun PHPUnit in console (rys. 5.).
  3. Rezultat uruchomienia PHPUnit w konsoli Eclipse PDT przedstawiono na rysunku 6.

 

Uruchomienie narzędzia zewnętrznego PHPUnit – Eclipse PDT

Rys. 5. Uruchomienie narzędzia zewnętrznego PHPUnit – Eclipse PDT

 

Wynik testów PHPUnit w konsoli Eclipse PDT

Rys. 6. Wynik testów PHPUnit w konsoli Eclipse PDT

 

Materiały do artykułu można znaleźć w pliku phpunit-eclipse.zip – kodowanie plików tekstowych UTF-8, znaki końca linii (Unix). Plik zip zawiera przykładowy program włącznie z testami jednostkowymi PHPUnit.

 

Wybrane artykuły:

Polecane książki:

Książki Helion