Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wszystkich użytkowników programu Eclipse szukających wsparcia dla ECMAScript 6 zapraszamy do zainstalowania wtyczki Tern Eclipse IDE, którą można znaleźć w Marketplace. W artykule dowiemy się w jaki sposób włączyć podpowiadanie składni JavaScript w Eclipse (ECMAScript 6). Zrzuty ekranu przedstawiają środowisko programistyczne Eclipse w systemie operacyjnym macOS.

 

Instalowanie wtyczki Tern Eclipse IDE:

  1. W środowisku programistycznym Eclipse w menu wybieramy Help > Eclipse User Storage > Open Marketplace Favorites... (rys. 1.).
  2. Po uruchomieniu okna Eclipse Marketplace przechodzimy do zakładki Search i wprowadzamy nazwę wtyczki Tern Eclipse IDE. Wybór zatwierdzamy przyciskiem Go (rys. 2.).
  3. Kiedy wtyczka zostanie znaleziona klikamy przycisk Install.
  4. Akceptujemy licencję dla instalowanej wtyczki i klikamy przycisk Finish (rys. 3.).
  5. Podczas instalacji wyświetli nam się ostrzeżenie Security Warning, wybieramy przycisk Install anyway (rys. 4.).
  6. Po prawidłowym zainstalowaniu wtyczki zostaniemy poinformowani o obowiązku uruchomienia ponownie Eclipse. W oknie Software Updates wybieramy przycisk Restart Now (rys. 5.).

 

Rys. 1. Uruchomienie Eclipse Marketplace Rys. 1. Uruchomienie Eclipse Marketplace

 

Rys. 2. Wyszukiwanie wtyczki Tern Eclipse IDE Rys. 2. Wyszukiwanie wtyczki Tern Eclipse IDE

 

Rys. 3. Instalacja wtyczki Tern Eclipse IDE, krok 1/3 Rys. 3. Instalacja wtyczki Tern Eclipse IDE, krok 1/3

 

Rys. 4. Instalacja wtyczki Tern Eclipse IDE, krok 2/3 Rys. 4. Instalacja wtyczki Tern Eclipse IDE, krok 2/3

 

Rys. 5. Instalacja wtyczki Tern Eclipse IDE, krok 3/3 Rys. 5. Instalacja wtyczki Tern Eclipse IDE, krok 3/3

 

Włączenie podpowiadania składni ECMAScript 6 Eclipse:

  1. Po uruchomieniu ponownie Eclipse, wybieramy z menu Eclipse > Preferencje..., zostanie uruchomione okno Preferences. Po lewej stronie okna wybieramy JavaScript > Tern > Development > Repository. Zaznaczamy na liście interesującą nas wersję JavaScript (ECMAScript 6). Są to ustawienia domyślne dla wszystkich projektów (rys. 6.).
  2. Następnie w naszym utworzonym projekcie z menu kontekstowego wybieramy Configure > Convert to Tern Project... (rys. 7.).
  3. W oknie Properties wybranego projektu, możemy sprawdzić, czy korzystamy z ECMAScript 6 (rys. 8.).

 

Rys. 6. Konfigurowanie ustawień domyślnych (Wsparcie ECMAScript 6 Eclipse) Rys. 6. Konfigurowanie ustawień domyślnych (Wsparcie ECMAScript 6 Eclipse)

 

Rys. 7. Uruchamiamy podpowiadanie składni ECMAScript 6 w wybranym projekcie Eclipse Rys. 7. Uruchamiamy podpowiadanie składni ECMAScript 6 w wybranym projekcie Eclipse

 

Rys. 8. Wsparcie ECMAScript 6 w Eclipse włączone Rys. 8. Wsparcie ECMAScript 6 w Eclipse włączone

 

Po prawidłowym zainstalowaniu i konfiguracji wtyczki Tern Eclipse IDE, podpowiadanie składni dla ECMAScript 6 w Eclipse zostanie włączone (rys. 8.).

 

Rys. 9. Podpowiadanie składni JavaScript w Eclipse Rys. 9. Podpowiadanie składni JavaScript w Eclipse

 

Wybrane książki:

Wybrane strony:

Książki Helion