Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Nie wszyscy automatycznie zapisują pliki przy każdej nawet drobnej zmianie. Dlatego dobrym rozwiązaniem może być włączenie funkcji autosave, odpowiedzialnej za automatyczne zapisywanie plików w Eclipse.

 

Konfiguracja automatycznego zapisywania plików:

  1. Uruchamiamy okno Preferences.
  2. Z lewej strony wybieramy General > Editors > Autosave
  3. W oknie Autosave zaznaczamy Enable autosave for dirty editors i podajemy, co ile sekund mają być zapisywane automatycznie nasze pliki.
  4. Na koniec zatwierdzamy ustawienia przyciskiem Apply and Close (rys. 1.).

 

Rys. 1. Konfiguracja automatycznego zapisywania plików w EclipseRys. 1. Konfiguracja automatycznego zapisywania plików w Eclipse

 

Książki Helion