Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Program MySQL Workbench umożliwia modyfikację domyślnego ustawienia jak daleko można cofnąć historię zmian dla diagramu bazy danych (Domyślna wartość 10). Należy pamiętać, że czym większą wprowadzimy liczbę, tym większe użycie pamięci i spowolnienie działania programu. Powinniśmy z tej funkcji korzystać rozważnie.

 

Zmiana rozmiaru historii (rys. 1.):

  1. Uruchamiamy okno MySQLWorkbench > Preferences....
  2. Z lewej strony wybieramy Modeling.
  3. W polu Model undo history size wprowadzamy własną liczbę.
  4. Na koniec zatwierdzamy ustawienia przyciskiem OK.

 

Rys. 1. Rozmiar historii dla EER Diagram w MySQL Workbench

Rys. 1. Rozmiar historii dla EER Diagram w MySQL Workbench

 

Po ustawieniu interesującej nas wartość dla historii możemy podczas pracy korzystać, ze strzałek umieszczonych z lewej strony na górze okna. Istnieje również możliwość przeglądania historii w Panelu Navigator w dolnej części, zakładka History (rys. 2.).

 

Rys. 2. Historia zmian w edytorze EER Diagram - MySQL Workbench

Rys. 2. Historia zmian w edytorze EER Diagram - MySQL Workbench

 

Książki Helion