Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

PEAR to system dystrybucji komponentów wielokrotnego użytku dla programistów języka PHP. Listę wszystkich pakietów udostępnionych w ramach biblioteki PEAR umieszczono na stronie http://pear.php.net/packages.php. PEAR jest instalowany razem z serwerem XAMPP. Informacje o miejscu zainstalowania biblioteki możemy znaleźć w pliku C:\xampp\php\php.ini, dyrektywa include_path (rys. 1.).

 

Lokalizacja dyrektywy include_path w pliku php.ini.

Rys. 1. Lokalizacja dyrektywy include_path w pliku php.ini

 

Tą samą informację możemy uzyskać, kiedy po uruchomieniu serwera wpiszemy w przeglądarce internetowej adres http://localhost/xampp i wybierzemy z lewego menu phpinfo(). Następnie należy odszukać dyrektywę include_path i w kolumnach „Local Value”, „Master Value” znajdziemy odpowiedź (rys. 2.).

 

Podgląd funkcji phpinfo() na serwerze XAMPP.

Rys. 2. Podgląd funkcji phpinfo() na serwerze XAMPP

 

Przed aktualizacją biblioteki PEAR należy zapoznać się z zainstalowaną obecnie wersją, służy to tego polecenie „pear version” (rys. 3.).

 

Uruchomienie polecenia pear version za pomocą konsoli.

Rys. 3. Uruchomienie polecenia „pear version” za pomocą konsoli

 

Polecenie „pear upgrade PEAR” uaktualnia instalator PEAR do najnowszej wersji. Jeśli jesteśmy zainteresowani uaktualnieniem pakietu DB należy wpisać polecenie „pear upgrade DB” (rys. 4.).

 

Uruchomienie polecenia pear upgrade DB za pomocą konsoli.

Rys. 4. Uruchomienie polecenia „pear upgrade DB” za pomocą konsoli

 

Czasami zdarza się, że wykonanie niektórych poleceń np.: „pear upgrade PEAR”, „pear upgrade DB” spowoduje wygenerowanie błędu związanego z pamięcią podręczną. Należy wówczas przed wykonaniem wspomnianych poleceń wyczyścić pamięć podręczną PEAR, poleceniem „pear clear-cache”. Błędy bezpieczeństwa znikną, podając polecenie po wyczyszczeniu pamięci podręcznej (rys. 5.).

 

Uruchomienie polecenia pear clear-cache – wyczyszczenie pamięci podręcznej.

Rys. 5. Uruchomienie polecenia „pear clear-cache” – wyczyszczenie pamięci podręcznej

 

Pełną listę poleceń możemy znaleźć na stronie http://pear.php.net/manual/en/guide.users.commandline.commands.php lub wpisując polecenie „pear” w konsoli. Jeśli potrzebujemy informacji, jaka była ostatnio zainstalowana wersja paczki (np.: Mail) należy wykonać polecenie „pear info Mail”. Na samym końcu wydruku znajduje się data ostatniej aktualizacji i numer paczki zainstalowanej przed aktualizacją (rys. 6.).

 

Uruchomienie polecenia pear info Mail za pomocą konsoli.

Rys. 6. Uruchomienie polecenia „pear info Mail” za pomocą konsoli

 

Po wykonaniu polecenia „pear list” dostaniemy pełną listę zainstalowanych pakietów. Jeśli chcemy dowiedzieć się, czy istnieje nowsza wersja pakietu od tej zainstalowanej należy wprowadzić polecenie „pear list-upgrades” (rys. 7.).

 

Uruchomienie polecenia pear list-upgrades za pomocą konsoli.

Rys. 7. Uruchomienie polecenia „pear list-upgrades” za pomocą konsoli

 

Kiedy polecenie np.: „pear” nie spowoduje pożądanej reakcji, może być spowodowane m.in. błędnym ustawieniem zmiennej środowiskowej PATH. Jeśli XAMPP zainstalowano w domyślnym katalogu C:\xampp to zmienna środowiskowa PATH powinna zawierać C:\xampp\php\. Więcej o konfiguracji zmiennej środowiskowej w artykule „Instalacja serwera Tomcat”.

Jeśli wspomniana wartość nie zostanie dodana do zmiennej środowiskowej PATH wprowadzanie tych samych poleceń jest utrudnione. Najpierw należy przejść do katalogu C:/xampp/php” i uruchomić polecenie „pear upgrade PEAR” (rys. 8.). Polecenie zakończyło się niepowodzeniem gdyż na początku artykułu wykonaliśmy już podane polecenie, program wykrył zainstalowaną wersję taką samą jak najbardziej aktualna dostępna w repozytorium i przerwał instalację.

 

Uruchomienie polecenia pear upgrade PEAR za pomocą konsoli.

Rys. 8. Uruchomienie polecenia „pear upgrade PEAR” za pomocą konsoli

Należy również wspomnieć o najbardziej interesującym poleceniu a mianowicie „pear upgrade-all” odpowiedzialnym za aktualizację wszystkich pakietów PEAR zainstalowanych w systemie. Jednak wspomniane polecenie nie zawsze pobierze wszystkie pliki, dlatego warto znać również inne (wspomniane wyżej) sposoby aktualizacji pakietów.

Ostatnie polecenie „pear install Math_Fibonacci” dotyczy instalacji pakietu (rys. 9.), który nie został wcześniej dodany. W przykładzie zastosowaliśmy pakiet Math_Fibonacci, po nazwie możemy domyśleć się, że dotyczy Ciągu Fibonacciego. Więcej na stronie pakietu pod adresem http://pear.php.net/package/Math_Fibonacci.

 

Uruchomienie polecenia pear install Math_Fibonacci za pomocą konsoli.

Rys. 9. Uruchomienie polecenia „pear install Math_Fibonacci” za pomocą konsoli

 

Warto przeczytać również:

Strony internetowe:

Wybrane książki:

Książki Helion