Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kiedy praca nad stroną internetową zostanie ukończona należy zainstalować wymagane biblioteki na serwerze klienta. Przykład podany w artykule dotyczy biblioteki PEAR, jednak tak samo można zainstalować każdą inną bibliotekę (PEAR, szablony Smarty) lub framework (Zend Framework). Dzięki podanemu opisowi można w jednym katalogu „library” umieścić wszystkie biblioteki i dołączać je do wybranych projektów, tylko tam gdzie są naprawdę potrzebne (rys. 1.). Jest to dobry sposób, jeśli na serwerze produkcyjnym mamy wiele stron internetowych.

 

Biblioteki na serwerze produkcyjnym w katalogu library

Rys. 1. Biblioteki na serwerze produkcyjnym w katalogu library

 

UWAGA: Przy projektowaniu systemów internetowych programiści często wykorzystują biblioteki firm trzecich - projekty są bardziej odporne na błędy.

 

Najlepszym sposobem instalacji biblioteki PEAR na serwerze produkcyjnym jest przekopiowanie wersji z programu XAMPP, gdyż w naszym przypadku to na nim był pisany projekt. Następnie w pliku „.htaccess” należy umieścić regułę przedstawioną na listingu 1. Bibliotekę PEAR można znaleźć w katalogu C:\xampp\php\PEAR, jest to katalog po domyślnej instalacji serwera XAMPP. Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem „Uaktualnienie biblioteki PEAR na serwerze XAMPP”.

 

Listing 1. Zawartość pliku .htaccess

php_value include_path ".:/home/wiedzanaplus/ftp/library/PEAR"

 

UWAGA: Ścieżka zawarta w artykule „/home/wiedzanaplus/ftp/library/PEAR” jest przykładowa. Należy zastąpić ją własną.

 

Plik „.htaccess” należy umieścić w katalogu, w którym jest umieszczony plik index.php odpowiedzialny za uruchomienie strony internetowej (rys. 2.).

 

Przykładowy projekt PHP z plikiem .htaccess

Rys. 2. Przykładowy projekt PHP z plikiem .htaccess

 

UWAGA: Czasami istnieje możliwość zainstalowania biblioteki PEAR z panelu administratora przez przeglądarkę, jednak nie wszystkie firmy taką funkcjonalność udostępniają.

 

Jeśli nie możemy skorzystać z pliku konfiguracyjnego serwera Apache możemy do instalacji biblioteki wykorzystać funkcję PHP ini_set(), którą należy umieścić w pliku index.php na samym początku przed kodem PHP (Listing 2.).

 

Listing 2. Zawartość pliku index.php

<?
// System UNIX
ini_set("include_path", '/home/wiedzanaplus/ftp/library/PEAR:' . ini_get('include_path'));
// System Windows
ini_set("include_path", 'C:\\library\PEAR;C:\\library\Smarty;' . ini_get('include_path'));
// Kod strony internetowej.

 

Aby upewnić się, czy dodawane są prawidłowe ścieżki wybranych bibliotek można wywołać funkcję z listingu 3.

 

Listing 3. Wywołanie funkcji ini_get()

<?
echo ini_get('include_path');
?>

 

Opisana technika umożliwia szybszą aktualizację np. szablonów Smarty do nowszej wersji. Jeśli okaże się, że po aktualizacji nasz program nie działa prawidłowo, bardzo szybko możemy również wrócić do starszej wersji modyfikując tylko zawartość pliku „.htaccess”.

 

Warto przeczytać:

Strony internetowe:

Wybrane książki:

Książki Helion