Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Domyślnie po utworzeniu dokumentu tekstowego wszystkie marginesy są ustawione na 2 cm. Dlatego ustawiamy w programie LibreOffice margines na oprawę na 1 cm i włączamy marginesy lustrzane.

 

LibreOffice marginesy lustrzane

Przy stronach parzystych ustawiamy prawy margines większy o 1 cm na oprawę, natomiast przy stronach nieparzystych ustawiamy lewy margines większy o 1 cm na oprawę.

 

 1. Po utworzeniu nowego dokumentu tekstowego, z menu kontekstowego wybieramy Strona... (rys. 1.), lub z menu głównego Format > Strona... (rys. 2.).
 2. W oknie Styl strony przechodzimy do zakładki Strona (rys. 3.).
 3. Następnie w sekcji Marginesy wpisujemy interesujące nas wartości np.:
  1. Wewnątrz: 3,00 cm;
  2. Na zewnątrz: 2,00 cm;
  3. Od góry: 2,00 cm;
  4. Od dołu: 2,00 cm;
 4. W sekcji Ustawienia układu w liście rozwijanej Układ strony wybieramy Odbicie lustrzane.
 5. Wybór zatwierdzamy przyciskiem OK.

 

Rys. 1. Uruchamianie okna Styl strony za pomocą menu kontekstowego LibreOffice

Rys. 1. Uruchamianie okna Styl strony za pomocą menu kontekstowego LibreOffice

 

Rys. 2. Uruchamianie okna Styl strony za pomocą menu głównego LibreOffice

Rys. 2. Uruchamianie okna Styl strony za pomocą menu głównego LibreOffice

 

Rys. 3. Marginesy lustrzane LibreOffice, zakładka Strona

Rys. 3. Marginesy lustrzane LibreOffice, zakładka Strona

 

Książki Helion