Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W arkuszu kalkulacyjnym bardzo prostym, który zawiera mało danych nie potrzebujemy blokowania pierwszego wiersza w LibreOffice Calc. Dopiero, kiedy nasz arkusz kalkulacyjny nie mieści się na ekranie, warto zablokować pierwszy wiersz, który zawiera tytuły kolumn.

Blokowanie wiersza w LibreOffice Calc umożliwi nam szybkie przeglądanie rozbudowanej tabeli, nie będziemy musieli się domyślać, która kolumna za co odpowiada.

 

Jak zablokować górny wiersz w LibreOffice Calc:

  1. Z menu głównego wybieramy Widok > Przytwierdź komórki > Przytwierdź pierwszy wiersz (rys. 1.).
  2. Blokowanie wiersza w LibreOffice Calc zaprezentowano na rysunku 2.

 

Rys. 1. Przedstawiono jak zablokować wiersz w LibreOffice Calc

Rys. 1. Przedstawiono jak zablokować wiersz w LibreOffice Calc

 

Rys. 2. Przedstawiono, jak działa blokowanie wiersza w LibreOffice Calc

Rys. 2. Przedstawiono, jak działa blokowanie wiersza w LibreOffice Calc

 

Jeśli chcemy odblokować pierwszy wiersz w arkuszu kalkulacyjnym, wybieramy Widok > Przytwierdź wiersze i kolumny (rys. 3.).

 

Rys. 3. Wyłączenie blokowania pierwszego wiersza w LibreOffice Calc

Rys. 3. Wyłączenie blokowania pierwszego wiersza w LibreOffice Calc

 

Książki Helion