Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W początkowej pracy nad arkuszem kalkulacyjnym, kiedy cała tabela mieści się na jednym ekranie komputera wszystko jest czytelne. Jednak, kiedy nasza tabela zaczyna się powiększać jesteśmy zmuszeni znaleźć sposób na usprawnienie pracy w arkuszu kalkulacyjnym (rys. 1.).

 

Rys. 1. Prosta tabela w LibreOffice Calc kurs

Rys. 1. Prosta tabela w LibreOffice Calc kurs

 

Dobrym rozwiązaniem jest podział okna, dzięki czemu będziemy mogli pracować jednoczenie na dwóch różnych fragmentach tabeli.

 

Techniki podziału okna LibreOffice Calc:

  1. Z menu głównego wybieramy Widok > Podziel okno (rys. 2.), końcowy rezultat możemy zaobserwować na rysunku 3.
  2. Zaznaczamy kolumnę, następnie z menu kontekstowego wybieramy Podziel okno (rys. 4.), końcowy rezultat możemy zaobserwować na rysunku 5.
  3. Zaznaczamy wiersz, następnie z menu kontekstowego wybieramy Podziel okno (rys. 6.), końcowy rezultat możemy zaobserwować na rysunku 7.

 

Rys. 2. Jak podzielić okno LibreOffice Calc pionowo i poziomo, krok 1/2

Rys. 2. Jak podzielić okno LibreOffice Calc pionowo i poziomo, krok 1/2

 

Rys. 3. Jak podzielić okno LibreOffice Calc pionowo i poziomo, krok 2/2

Rys. 3. Jak podzielić okno LibreOffice Calc pionowo i poziomo, krok 2/2

 

Rys. 4. LibreOffice Calc podział okna tylko pionowo, krok 1/2

Rys. 4. LibreOffice Calc podział okna tylko pionowo, krok 1/2

 

Rys. 5. LibreOffice Calc podział okna tylko pionowo, krok 2/2

Rys. 5. LibreOffice Calc podział okna tylko pionowo, krok 2/2

 

Rys. 6. Program Calc w LibreOffice podział okna poziomo, krok 1/2

Rys. 6. Program Calc w LibreOffice podział okna poziomo, krok 1/2

 

Rys. 7. Program Calc w LibreOffice podział okna poziomo, krok 2/2

Rys. 7. Program Calc w LibreOffice podział okna poziomo, krok 2/2

 

Jeśli chcemy usunąć podział okna, wybieramy z menu głównego Widok > Podziel okno (rys. 8.), możemy również kliknąć dwukrotnie na pogrubioną linię reprezentującą podział okna.

 

Rys. 8. Przedstawiono jak usunąć podział okna LibreOffice Calc

Rys. 8. Przedstawiono jak usunąć podział okna LibreOffice Calc

 

Książki Helion