Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Podczas pracy nad dokumentem tekstowym istnieją sytuacje, kiedy będziemy zmuszeni dowiedzieć się jak ustawić orientację poziomą w LibreOffice Writer na wybranych stronach (m.in. przydatne przy rysunkach, diagramach).

 

LibreOffice orientacja pozioma dla całego dokumentu:

 1. Po utworzeniu nowego dokumentu, z menu kontekstowego wybieramy Strona... (rys. 1.), lub z menu głównego Format > Strona... (rys. 2.). 
 2. Przechodzimy do zakładki Strona (rys. 3.).
 3. W sekcji Format papieru znajduje się pole Orientacja, w której zaznaczamy Pozioma.
 4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK.

 

Rys. 1. Uruchamianie okna Styl strony za pomocą menu kontekstowego LibreOffice

Rys. 1. Uruchamianie okna Styl strony za pomocą menu kontekstowego LibreOffice

 

Rys. 2. Uruchamianie okna Styl strony za pomocą menu głównego LibreOffice

Rys. 2. Uruchamianie okna Styl strony za pomocą menu głównego LibreOffice

 

Rys. 3. LibreOffice orientacja pozioma włączona

Rys. 3. LibreOffice orientacja pozioma włączona

 

Jak ustawić jedną stronę poziomo w LibreOffice Writer:

 1. Tworzymy dokument tekstowy zawierający jedną stronę.
 2. Następnie wybieramy z menu głównego Wstaw >Więcej separatorów > Podział ręczny… (rys. 4.).
 3. W oknie Wstaw podział (rys. 5.):
  1. Zaznaczamy Typ Podział strony.
  2. Wybieramy Styl Pozioma.
  3. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK.
  4. Zostanie utworzona druga strona Pozioma.
 4. Następnie tworzymy dwie puste strony. Domyślnie trzecia i czwarta będą poziome, musimy zmienić na pionowe.
 5. Przechodzimy do trzeciej strony i wybieramy z menu głównego Format > Strona....
 6. W zakładce Organizator, sekcja Styl, pole Następny styl wybieramy Domyślny (rys. 6.).
 7. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK.
 8. Po wykonaniu wszystkich kroków tylko druga strona będzie pozioma.

  

Rys. 4. Jak obrócić stronę w LibreOffice Writer, krok 1/3

Rys. 4. Jak obrócić stronę w LibreOffice Writer, krok 1/3

 

Rys. 5. LibreOffice orientacja pozioma, krok 2/3

Rys. 5. LibreOffice orientacja pozioma, krok 2/3

 

Rys. 6. Jak obrócić stronę w LibreOffice Writer, krok 3/3

Rys. 6. Jak obrócić stronę w LibreOffice Writer, krok 3/3

 

Sprawdzamy prawidłowość wykonania wszystkich kroków na podglądzie wydruku (rys. 7.), Plik > Podgląd wydruku

 

Rys. 7. LibreOffice strona pozioma i pionowa jednocześnie w dokumencie tekstowym

Rys. 7. LibreOffice strona pozioma i pionowa jednocześnie w dokumencie tekstowym

 

Książki Helion