Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zamianę w programie Calc zaczynamy od uruchomienia interesującego nas arkusza kalkulacyjnego. Przygotowany przykład zawiera trzy kolumny Miasto, Dzielnica, Ulica. Komórki w wierszach zawierają miasto Warszawa, jednak dzielnice i ulice dotyczą miasta Lublin. Dlatego będziemy musieli zamienić nazwę miasta Warszawa na Lublin.

 

LibreOffice Calc znajdź i zamień:

  1. Uruchamiamy interesujący nas arkusz kalkulacyjny (rys. 1.).
  2. Z menu głównego wybieramy Edycja > Znajdź i zamień… (rys. 2.). 
  3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Znajdź i zamień (rys. 3.).
  4. W polu Znajdź wpisujemy interesujące nas wyraz lub tekst np. Warszawa.
  5. W polu Zamień wpisujemy wyraz lub tekst np. Lublin.
  6. Następnie klikamy na przycisk Zamień wszystkie.
  7. Prawidłowo wykonana zamiana zostanie zaprezentowana w oknie dialogowym Wyniki wyszukiwania (rys. 4.).
  8. Końcowy rezultat widoczny na rysunku 5.

 

Rys. 1. Pakiet LibreOffice zamiana znaków w programie Calc, błędne dane

Rys. 1. Pakiet LibreOffice zamiana znaków w programie Calc, błędne dane

 

Rys. 2. Zamiana tekstu Calc, pakiet LibreOffice

Rys. 2. Zamiana tekstu Calc, pakiet LibreOffice

 

Rys. 3. Okno Znajdź i zamień LibreOffice Calc

Rys. 3. Okno Znajdź i zamień LibreOffice Calc

 

Rys. 4. LibreOffice Calc zamiana tekstu, potwierdzenie wykonania

Rys. 4. LibreOffice Calc zamiana tekstu, potwierdzenie wykonania

 

Rys. 5. LibreOffice Calc zamiana tekstu, końcowy rezultat

Rys. 5. LibreOffice Calc zamiana tekstu, końcowy rezultat

 

W przykładzie został zaprezentowany najprostszy sposób zamiany wyrazu lub tekstu, warto poeksperymentować z opcjami udostępnionymi w oknie dialogowym Znajdź i zamień. Jeśli mamy zamiar wyszukiwać tekst tylko w wybranej kolumnie, musimy najpierw ją zaznaczyć a dopiero potem uruchomić okno dialogowe Znajdź i zamień.

 

Książki Helion