Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Podczas pracy nad dokumentem tekstowym czasami zaistnieje sytuacja, kiedy musimy wyczyścić elementy formatowania. W artykule wyjaśniono usuwanie formatowania w dokumencie LibreOffice Writer, jak również usuwanie formatowania tekstu przy kopiowaniu ze strony internetowej.

 

Usuwanie formatowania w dokumencie LibreOffice Writer

Najpierw zaznaczamy tekst w dokumencie, potem wybieramy z menu głównego Format > Wyczyść formatowanie bezpośrednie (rys. 1.). 

 

Rys. 1. Usuwanie formatowania tekstu w dokumencie LibreOffice Writer

Rys. 1. Usuwanie formatowania tekstu w dokumencie LibreOffice Writer

 

Funkcja Wyczyść formatowanie bezpośrednie nie działa na style, jak również na hiperłącze, które możemy m.in. wyłączyć pojedynczo. Kursor ustawiamy nad hiperłączem, następnie uruchamiamy prawym przyciskiem myszy menu kontekstowe, z którego wybieramy Usuń hiperłącze (rys. 2.). 

 

Rys. 2. Libreoffice Writer usuwanie hiperłącza

Rys. 2. Libreoffice Writer usuwanie hiperłącza

 

Usuwanie formatowania tekstu przy kopiowaniu ze strony internetowej

Istnieje również możliwość przekopiowania tekstu ze strony internetowej bez kodu HTML, domyślnie kopiowanie działa z kodem HTML (rys. 3.). Zaznaczamy tekst na stronie internetowej (rys. 4.), wybieramy kopiuj i uruchamiamy z menu głównego programu LibreOffice Writer Edycja > Wklej specjalnie > Wklej niesformatowany tekst (rys. 5.). Końcowy rezultat widoczny na rysunku 6. 

 

Rys. 3. LibreOffice Writer usuń formatowanie tekstu, krok 1/4

Rys. 3. LibreOffice Writer usuń formatowanie tekstu, krok 1/4

 

Rys. 4. LibreOffice Writer usuń formatowanie tekstu, krok 2/4

Rys. 4. LibreOffice Writer usuń formatowanie tekstu, krok 2/4

 

Rys. 5. LibreOffice Writer usuń formatowanie tekstu, krok 3/4

Rys. 5. LibreOffice Writer usuń formatowanie tekstu, krok 3/4

 

Rys. 6. LibreOffice Writer usuń formatowanie tekstu, krok 4/4

Rys. 6. LibreOffice Writer usuń formatowanie tekstu, krok 4/4

 

Książki Helion