Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Tworzenie spisu treści muszą opanować wszyscy użytkownicy pakietów biurowych. Po zapoznaniu się z artykułem będziemy umieli utworzyć w programie LibreOffice Writer automatyczny spis treści (tytuły rozdziałów, podrozdziałów), dowiemy się również jak należy go uaktualniać.

 

Automatyczny spis treści w programie LibreOffice Writer uaktualniamy dwoma kliknięciami, ręczne tworzenie spisu treści zajmuje dużo czasu tak samo jak jego uaktualnienie, dlatego nie jest zalecane. 

 

LibreOffice Writer automatyczny spis treści:

 1. Tworzymy kilka tytułów rozdziałów jeden pod drugim na pierwszej stronie (rys. 1.).
  1. Wprowadzenie
  2. Podstawy programowania
  3. Przykłady
   1. Witaj Świecie
   2. Program z pętlą while
   3. Program z pętlą for
  4. Podsumowanie
 2. Przypisujemy każdemu tytułowi rozdziału i podrozdziału odpowiednie style, okno stylów uruchamiamy z menu głównego wybierając Style > Zarządzaj stylami (rys. 2.).
 3. Zaznaczamy pierwszy tytuł Wprowadzenie, następnie w uruchomionym po prawej stronie oknie Style wyszukujemy style nas interesujące. Nas interesują dwa style Nagłówek 1, Spis treści 1 (rys. 3.).
  1. Wybieranie kilku styli na macOS – Command + lewy przycisk myszy
  2. Wybieranie kilku styli na Windows 10 – Alt + lewy przycisk myszy
 4. Przypisujemy wybrane style dla tytułów rozdziałów i podrozdziałów (rys. 4.).
  1. Wprowadzenie (Nagłówek 1, Spis treści 1).
  2. Podstawy programowania (Nagłówek 1, Spis treści 1).
  3. Przykłady (Nagłówek 1, Spis treści 1).
   1. Witaj Świecie (Nagłówek 2, Spis treści 2).
   2. Program z pętlą while (Nagłówek 2, Spis treści 2).
   3. Program z pętlą for (Nagłówek 2, Spis treści 2).
  4. Podsumowanie (Nagłówek 1, Spis treści 1).
 5. Następnie po przypisaniu stylów do tytułów rozdziałów i podrozdziałów ustawiamy kursor na początku pierwszej strony i z menu głównego wybieramy Wstaw > Spis treści i indeks > Spis treści, indeks lub bibliografia… (rys. 5.).
 6. W uruchomionym oknie Spis treści, indeks lub bibliografia możemy zmienić domyślne ustawienia automatycznego spisu treści np. domyślny Tytuł spisu treści. Po zapoznaniu się ze wszystkimi ustawieniami wybieramy przycisk OK (rys. 6.).
 7. Zostanie utworzony automatyczny spis treści, który został przedstawiony na rysunku 7.
 8. Następnie możemy poprzesuwać tytuły rozdziałów i podrozdziałów na różne strony, aby zobaczyć, jak działa aktualizacja spisu treści w LibreOffice Writer.
 9. W celu aktualizacji spisu treści przesuwamy kursor myszki nad spis treści, następnie z menu kontekstowego wybieramy Aktualizuj indeks (rys. 8).
 10. Końcowy rezultat aktualizacji spisu treści zaprezentowany został na rysunku 9.

  

Rys. 1. Spis treści LibreOffice Writer, krok 1/10

Rys. 1. Spis treści LibreOffice Writer, krok 1/10

 

Rys. 2. Spis treści LibreOffice Writer, krok 2/10

Rys. 2. Spis treści LibreOffice Writer, krok 2/10

 

Rys. 3. Spis treści LibreOffice Writer, krok 3/10

Rys. 3. Spis treści LibreOffice Writer, krok 3/10

 

Rys. 4. Program Writer - pakiet LibreOffice spis treści, krok 4/10

Rys. 4. Program Writer - pakiet LibreOffice spis treści, krok 4/10

 

Rys. 5. Program Writer - pakiet LibreOffice spis treści, krok 5/10

Rys. 5. Program Writer - pakiet LibreOffice spis treści, krok 5/10

 

Rys. 6. Program Writer - pakiet LibreOffice spis treści, krok 6/10

Rys. 6. Program Writer - pakiet LibreOffice spis treści, krok 6/10

 

Rys. 7. Program Writer - pakiet LibreOffice spis treści, krok 7/10

Rys. 7. Program Writer - pakiet LibreOffice spis treści, krok 7/10

 

Rys. 8. Program Writer - pakiet LibreOffice automatyczny spis treści, krok 8/10

Rys. 8. Program Writer - pakiet LibreOffice automatyczny spis treści, krok 8/10

 

Rys. 9. Program Writer - pakiet LibreOffice automatyczny spis treści, krok 9/10

Rys. 9. Program Writer - pakiet LibreOffice automatyczny spis treści, krok 9/10

 

Jeśli podczas tworzenia automatycznego spisu treści w oknie Spis treści, indeks lub bibliografia zaznaczymy pole Chroniony przed ręcznymi zmianami, zmiany ręczne w spisie treści nie będą możliwe. Przy próbie ręcznej modyfikacji w spisie treści zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informacyjny (rys. 10.).

 

Rys. 10. Program Writer - pakiet LibreOffice automatyczny spis treści, krok 10/10

Rys. 10. Program Writer - pakiet LibreOffice automatyczny spis treści, krok 10/10

 

Zaletą automatycznego spisu treści jest również to, że tytuły rozdziałów, podrozdziałów są automatycznie linkami do odpowiednich stron, możemy łatwo przejść do interesującego nas rozdziału.

 

Książki Helion