Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W programie Calc, pakietu LibreOffice obliczanie procentów jest prostą czynnością, możemy m.in. obliczyć średnią ilość kart wydanych do głosowania. Zaprezentowany przykład umożliwi dokładne poznanie wymaganej formuły.

Do wykonania zadania potrzebujemy ilości wszystkich kart do głosowania i ilości wydanych kart do głosowania, kiedy dysponujemy obiema wartościami możemy przystąpić do wykonania formuły. Pisanie formuły zaczynamy od znaku równości (=).

 

Przykład 1. Liczba wydanych kart do głosowania w procentach

 1. W komórce A1 wprowadzamy tekst Ogólna liczba kart do głosowania.
 2. W komórce B1 wprowadzamy liczbę wszystkich otrzymanych kart do głosowania np. 1573.
 3. W komórce A2 wprowadzamy tekst Liczba kart wydanych do głosowania.
 4. W komórce B2 wprowadzamy liczbę wydanych kart do głosowania np. 902.
 5. W komórce A3 wprowadzamy tekst Liczba wydanych kart w procentach.
 6. W komórce B3 wprowadzamy prostą formułę:
  =B2/B1
 7. Po wprowadzeniu formuły zatwierdzamy ją przyciskiem Enter.
 8. LibreOffice procenty w komórkach:
  1. W komórce wynik zostanie wyświetlony w formie liczby, dlatego zamieniamy format komórki na procent.
  2. Zaznaczamy komórkę B3, następnie z menu kontekstowego wybieramy Formatuj komórki... (rys. 1.).
  3. W nowym oknie Formatuj komórki przechodzimy do zakładki Liczby, następnie na liście Kategoria wybieramy Procent i zatwierdzamy wynik przyciskiem OK (rys. 2.).
 9. Prawidłowo wykonane zadanie zostało zaprezentowane na rysunku 3.

 

Rys. 1. Program Calc, pakiet LibreOffice procent z liczby

Rys. 1. Program Calc, pakiet LibreOffice procent z liczby

 

Rys. 2. LibreOffice Calc procent

Rys. 2. LibreOffice Calc procent

 

Rys. 3. Program Calc, pakiet LibreOffice formuła procent

Rys. 3. Program Calc, pakiet LibreOffice formuła procent

 

Książki Helion