Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podczas tworzenia bazy danych w LibreOffice Calc czasami musimy policzyć puste, niepuste komórki w kolumnie. Do policzenia pustych komórek możemy użyć funkcji LICZ.PUSTE(), przy liczeniu komórek niepustych warto skorzystać z funkcji ILE.NIEPUSTYCH(). Pisanie formuły zaczynamy od znaku równości (=).

 

Przykład 1. Policz puste komórki w kolumnie LibreOffice Calc kurs

W celu policzenia pustych komórek w kolumnie A od wiersza 1 do 10 użyjemy formuły:
=LICZ.PUSTE(A1:A10)

 

Rys. 1. Funkcja licz puste LibreOffice Calc 

Rys. 1. Funkcja licz puste LibreOffice Calc

 

Przykład 2. Policz niepuste komórki w kolumnie LibreOffice Calc kurs

W celu policzenia niepustych komórek w kolumnie C od wiersza 1 do 10 użyjemy formuły:
=ILE.NIEPUSTYCH(C1:C10)

 

Rys. 2. Pakiet LibreOffice, funkcja licz niepuste komórki w programie Calc 

Rys. 2. Pakiet LibreOffice, funkcja licz niepuste komórki w programie Calc

 

Książki Helion