Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zaprezentowane zostaną dwie techniki tworzenia list rozwijanych. Pierwsza umożliwia wprowadzenie wartości listy rozwijanej w oknie Poprawność danych. Druga umożliwia pobranie wartości do listy rozwijanej z komórek programu Calc.

 

Przykład 1. Lista rozwijana LibreOffice Calc kurs

 1. W arkuszu kalkulacyjnym zaznaczamy komórkę A2. Następnie z menu głównego wybieramy Dane > Poprawność danych… (rys. 1.).
 2. W otwartym oknie Poprawność danych, karta Kryteria z listy rozwijanej Zezwól wybieramy Lista.
 3. Pola, które powinny być zawsze zaznaczone to: Zezwól na puste komórki, Pokaż listę wyboru.
 4. W polu Wpisy podajemy słowa, które mają być dostępne na liście rozwijanej w komórce A2.
 5. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. 2.).
 6. Przy aktywnej komórce, jeśli dodano prawidłowo listę rozwijaną pojawi się mały prostokąt ze strzałką skierowaną w dół (rys. 3.). Klikamy na nią i wybieramy interesującą nas wartość z listy rozwijanej (rys. 4.).

 

Rys. 1. Lista rozwijana Calc, krok 1/4

Rys. 1.  Lista rozwijana Calc, krok 1/4

 

Rys. 2. Lista rozwijana Calc, krok 2/4

Rys. 2. Lista rozwijana Calc, krok 2/4

 

Rys. 3. Lista rozwijana Calc, krok 3/4

Rys. 3. Lista rozwijana Calc, krok 3/4

 

Rys. 4. Lista rozwijana Calc, krok 4/4

Rys. 4. Lista rozwijana Calc, krok 4/4

 

Przykład 2. Lista wyboru LibreOffice Calc, pobiera dane z komórek

 1. W arkuszu kalkulacyjnym zaznaczamy komórkę D2 i wprowadzamy słowo Tak, następnie zaznaczamy komórkę D3 i wprowadzamy słowo Nie.
 2. Kiedy mamy już przygotowaną listę rozwijaną w komórkach D2 i D3, zaznaczamy komórkę A2.
 3. Z menu głównego wybieramy Dane > Poprawność danych… (rys. 5.).
 4. W otwartym oknie Poprawność danych, karta Kryteria z listy rozwijanej Zezwól wybieramy Zakres komórek.
 5. Pola, które powinny być zawsze zaznaczone to: Zezwól na puste komórki, Pokaż listę wyboru.
 6. W polu Źródło możemy wpisać ręcznie komórki, które nas interesują. Jednak możemy również kliknąć na przycisk Pomniejsz, po prawej stronie pola tekstowego (rys. 6.).
 7. Następnie wybieramy interesujące nas komórki D2, D3.
 8. W oknie Poprawność danych: Źródło pojawi się formuła reprezentująca wybrane przez nas komórki D2, D3 (rys. 7.).
 9. Wracamy do okna Poprawność danych przyciskiem Rozszerzanie.
 10. W oknie Poprawność danych sprawdzamy wprowadzone dane, następnie zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. 8.).
 11. Przy aktywnej komórce A2, jeśli dodano prawidłowo listę rozwijaną, pojawi się mały prostokąt ze strzałką skierowaną w dół (rys. 9.). Klikamy na nią i wybieramy interesującą nas wartość z listy rozwijanej (rys. 10.).

 

Rys. 5. Tworzenie lista rozwijana libreoffice Calc, krok 1/6

Rys. 5. Tworzenie lista rozwijana libreoffice Calc, krok 1/6

 

Rys. 6. Tworzenie lista rozwijana libreoffice Calc, krok 2/6Rys. 6. Tworzenie lista rozwijana libreoffice Calc, krok 2/6

 

Rys. 7. Tworzenie lista rozwijana libreoffice Calc, krok 3/6

Rys. 7. Tworzenie lista rozwijana libreoffice Calc, krok 3/6

 

Rys. 8. Tworzenie lista rozwijana libreoffice Calc, krok 4/6

Rys. 8. Tworzenie lista rozwijana libreoffice Calc, krok 4/6

 

Rys. 9. Tworzenie lista rozwijana libreoffice Calc, krok 5/6

Rys. 9. Tworzenie lista rozwijana libreoffice Calc, krok 5/6

 

Rys. 10. Tworzenie lista rozwijana libreoffice Calc, krok 6/6

Rys. 10. Tworzenie lista rozwijana libreoffice Calc, krok 6/6

 

Jeśli chcemy zmienić wartości na liście rozwijanej w przykładzie 2, wystarczy tylko zmienić tekst w komórce D2 lub D3. Lista rozwijana pobierze automatycznie nowe wartości.

Przykłady zostały zrealizowane na wersji LibreOffice 6.4.3.2.

Książki Helion