Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W arkuszu kalkulacyjnym istnieje możliwość wyświetlenia wszystkich formuł jako tekstu, dzięki czemu możemy podejrzeć wszystkie formuły jednocześnie. Takie podejście sprawdza się, jeżeli tworzymy formuły bardzo rozbudowane, które muszą współpracować z innymi formułami umieszczonymi w innych komórkach.

 

Jeśli chcemy podejrzeć formułę w wybranej komórce wystarczy ją zaznaczyć, formuła wyświetli się w polu Wiersz wprowadzenia (rys. 1.). Jednak, jeśli nasz arkusz kalkulacyjnych zawiera dużo formuł, które muszą ze sobą współpracować takie rozwiązanie jest bardzo czasochłonne.

 

Rys. 1. Wyświetlanie formuły LibreOffice Calc

Rys. 1. Wyświetlanie formuły LibreOffice Calc

 

Jeśli chcemy podejrzeć wszystkie formuły w arkuszu kalkulacyjnym z menu programu LibreOffice Calc wybieramy Widok > Pokaż formułę (rys. 2.). Automatycznie wszystkie formuły w arkuszu kalkulacyjnym zostaną wyświetlone jako tekst (rys. 3.).

 

Rys. 2.  LibreOffice Calc formuły - podgląd

Rys. 2.  LibreOffice Calc formuły - podgląd

 

Rys. 3.  LibreOffice Calc - arkusz kalkulacyjny formuły

Rys. 3.  LibreOffice Calc - arkusz kalkulacyjny formuły

 

Jeśli chcemy ukryć wszystkie formuły, należy z menu głównego programu LibreOffice Calc wybrać ponownie Widok > Pokaż formułę (Rys. 4.).

 

Rys. 4. Ukrywanie formuł LibreOffice Calc

Rys. 4. Ukrywanie formuł LibreOffice Calc

 

Przechodzenie między funkcją wyświetlenia formuł jako tekstu a wynikami, możemy również wykonać skrótem klawiszowym Ctrl + `.

 

Przykład został zrealizowany na wersji LibreOffice 6.4.3.2.

 

Książki Helion