Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W programie LibreOffice Calc istnieje możliwość łączenia tekstu z wybranych komórek m.in. za pomocą funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY, ZŁĄCZ.TEKST lub za pomocą operatora &.

 

  • ZŁĄCZ.TEKSTY – łączy kilka elementów tekstowych.
  • ZŁĄCZ.TEKST – łączy kilka elementów tekstowych, akceptuje zakresy komórek jako argumenty.
  • Operator & - łączy kilka elementów tekstowych.

 

Przykład 1. Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY

Pobieramy wartości komórek A1 i B1, pomiędzy wartościami komórek umieszczamy spację (rys. 1.).

=ZŁĄCZ.TEKSTY(A1;" ";B1)

 

Rys. 1. LibreOffice złącz teksty Calc

Rys. 1. LibreOffice złącz teksty Calc

 

Przykład 2. Funkcja ZŁĄCZ.TEKST

Przykład zaprezentowany za pomocą funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY możemy również wykonać korzystając z funkcji ZŁĄCZ.TEKST (rys. 2.).

=ZŁĄCZ.TEKST(A1;" ";B1)

 

Rys. 2. LibreOffice Calc łączenie tekstu

Rys. 2. LibreOffice Calc łączenie tekstu

 

Jednak funkcja  ZŁĄCZ.TEKST jest bardziej przydatna, kiedy chcemy umieścić w jednej komórce wartości z całej kolumny (rys. 3.).

=ZŁĄCZ.TEKST(A:A;" ";B1:B10)

 

Rys. 3. Program Calc łączenie tekstu z kolumn

Rys. 3. Program Calc łączenie tekstu z kolumn

 

Przykład 3. Operator &
Pobieramy wartości komórek A1 i B1, pomiędzy wartościami komórek umieszczamy spację (rys. 4.).

=A1&" "&B1

 

Rys. 4. Pakiet LibreOffice, program Calc łączenie tekstu

Rys. 4. Pakiet LibreOffice, program Calc łączenie tekstu

 

Przykłady zostały zrealizowane na wersji LibreOffice 7.0.4.2.

 

Książki Helion