Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Funkcja ZAOKR bardzo dobrze spełnia swoje zadanie przy zaokrąglaniu kwot. Zwiększa cyfrę o jedne jeśli sąsiednia cyfra z prawej jest większa lub równa 5, natomiast jeśli cyfra jest mniejsza lub równa 4 to zmniejsza cyfrę o jeden.

 

Za pomocą funkcji ZAOKR w programie Calc mamy możliwość zaokrąglenia liczb przed przecinkiem (m.in. Setki, Dziesiątki, Jednostki), po przecinku (m.in. Dziesiętne, Setne, Tysięczne).

 

Przykład 1. Zaokrąglenie do setek, LibreOffice Calc kurs (rys. 1.)

=ZAOKR(140,457;-2)
=ZAOKR(90,454;-2)
=ZAOKR(15,555;-2)
=ZAOKR(14,499;-2)
=ZAOKR(14,411;-2)
=ZAOKR(14,444;-2)
=ZAOKR(14,445;-2)
=ZAOKR(0,33333;-2)
=ZAOKR(0,03535;-2) 

 

Rys. 1. Zaokrąglanie liczby - funkcja ZAOKR LibreOffice Calc

Rys. 1. Zaokrąglanie liczby - funkcja ZAOKR LibreOffice Calc

 

Przykład 2. Zaokrąglenie do dziesiątek, LibreOffice Calc kurs (rys. 2.)

=ZAOKR(140,457;-1)
=ZAOKR(90,454;-1)
=ZAOKR(15,555;-1)
=ZAOKR(14,499;-1)
=ZAOKR(14,411;-1)
=ZAOKR(14,444;-1)
=ZAOKR(14,445;-1)
=ZAOKR(0,33333;-1)
=ZAOKR(0,03535;-1) 

 

Rys. 2. Zaokrąglanie liczby LibreOffice Calc - funkcja ZAOKR

Rys. 2. Zaokrąglanie liczby LibreOffice Calc - funkcja ZAOKR

 

Przykład 3. Zaokrąglenie do jedności, LibreOffice Calc kurs (rys. 3.)

=ZAOKR(140,457;0)
=ZAOKR(90,454;0)
=ZAOKR(15,555;0)
=ZAOKR(14,499;0)
=ZAOKR(14,411;0)
=ZAOKR(14,444;0)
=ZAOKR(14,445;0)
=ZAOKR(0,33333;0)
=ZAOKR(0,03535;0) 

 

Rys. 3. Pakiet LibreOffice, zaokrąglanie liczby Calc - funkcja ZAOKR

Rys. 3. Pakiet LibreOffice, zaokrąglanie liczby Calc - funkcja ZAOKR 

 

Przykład 4. Zaokrąglenie do części dziesiętnej, LibreOffice Calc kurs (rys. 4.)

=ZAOKR(140,457;1)
=ZAOKR(90,454;1)
=ZAOKR(15,555;1)
=ZAOKR(14,499;1)
=ZAOKR(14,411;1)
=ZAOKR(14,444;1)
=ZAOKR(14,445;1)
=ZAOKR(0,33333;1)
=ZAOKR(0,03535;1) 

 

Rys. 4. Zaokrąglanie liczby - funkcja ZAOKR LibreOffice Calc

Rys. 4. Zaokrąglanie liczby - funkcja ZAOKR LibreOffice Calc

 

Przykład 5. Przy kwotach stosujemy zaokrąglenie w górę i zaokrąglenie w dół dla części setnych (rys. 5.)

=ZAOKR(140,457;2)
=ZAOKR(90,454;2)
=ZAOKR(15,555;2)
=ZAOKR(14,499;2)
=ZAOKR(14,411;2)
=ZAOKR(14,444;2)
=ZAOKR(14,445;2)
=ZAOKR(0,33333;2)
=ZAOKR(0,03535;2) 

 

Rys. 5. Zaokrąglanie liczby LibreOffice Calc - funkcja ZAOKR

Rys. 5. Zaokrąglanie liczby LibreOffice Calc - funkcja ZAOKR

 

Przykład 6. Zaokrąglenie do części tysięcznej, LibreOffice Calc kurs (rys. 6.)

=ZAOKR(140,457;3)
=ZAOKR(90,454;3)
=ZAOKR(15,555;3)
=ZAOKR(14,499;3)
=ZAOKR(14,411;3)
=ZAOKR(14,444;3)
=ZAOKR(14,445;3)
=ZAOKR(0,33333;3)
=ZAOKR(0,03535;3)

 

Rys. 6. Pakiet LibreOffice, zaokrąglanie liczby Calc - funkcja ZAOKR

Rys. 6. Pakiet LibreOffice, zaokrąglanie liczby Calc - funkcja ZAOKR

 

Przykłady zaprezentowane w artykule znajdziemy w pliku zaokraglanie-liczb-libreoffice-calc-kurs.zip, zostały zrealizowane na wersji LibreOffice 7.1.1.2.

 

Książki Helion