Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Użytkownicy Internetu bardzo często korzystają z kursów wideo, przekazywana w ten sposób wiedza jest szybciej przyswajana. Nagranie takiego filmu jest również możliwe w systemie operacyjnym macOS. Nie musimy instalować dodatkowego oprogramowania, wystarczy program QuickTime Player, domyślnie zainstalowany w katalogu Programy (rys. 1.).

 

Zawartość katalogu Programy w macOS Rys. 1. Zawartość katalogu Programy w macOS

 

Po uruchomieniu programu z menu wybieramy Plik > Nowe nagranie z ekranu (rys. 2.).

 

Uruchamianie nagrywania z ekranu w macOS Rys. 2. Uruchamianie nagrywania z ekranu w macOS

 

Jeśli w nagranym filmie brakuje dźwięku, to znaczy, że podczas nagrywania mikrofon jest wyłączony i należy go włączyć. W otwartym oknie Nagranie z ekranu wybieramy z menu dostępnego obok przycisku nagrywania Mikrofon wewnętrzny (rys. 3.).

 

Włączanie mikrofonu wewnętrznego w programie QuickTime Player Rys. 3. Włączanie mikrofonu wewnętrznego w programie QuickTime Player

 

Książki Helion