Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Alias umieszczamy w pliku ukrytym .bash_profile, należy szukać pliku w katalogu głównym zalogowanego użytkownika. Jeśli plik nie istnieje, tworzymy za pomocą np. edytora Vi. Alias dobrze się sprawdza, kiedy polecenie używane jest rozbudowane i wykorzystywane często. 

 

UWAGA:
Plik ukryty .bash_profile dotyczy powłoki Bash, jest uruchamiany podczas logowania użytkownika.

 

Wiele poleceń można umieszczać w jednym aliasie, wystarczy oddzielić je średnikiem. Tak samo postępujemy, jeśli w tworzonym aliasie odwołujemy się do innych aliasów. Jak utworzyć alias dowiesz się z listingu 1.

 

Listing 1. Tworzenie aliasu na macOS, plik ukryty .bash_profile 

# Alias przykłady:
# Wyświetlenie wszystkich plików i katalogów w oknie terminala.
alias dir='ls -a'
# Przejście do głównego katalogu zalogowanego użytkownika.
alias home1='cd'
# Łączenie dwóch aliasów (rys. 2.).
alias home='home1; dir' 

 

Polecenie [. ~/.bash_profile] przeładowuje plik, dlatego utworzony alias będzie dostępny od razu po wykonaniu polecenia. Nie trzeba ponownie się logować, kiedy chcemy sprawdzić zmiany w pliku.

Jeśli chcemy sprawdzić jakie aliasy są dodane nie musimy przeglądać pliku .bash_profile, wystarczy wpisać polecenie alias w terminalu (rys. 1.).

 

Rys. 1. Lista aliasów przypisanych dla zalogowanego użytkownika

Rys. 1. Lista aliasów przypisanych dla zalogowanego użytkownika

 

Rys. 2. Rezultat wykonania aliasu home

Rys. 2. Rezultat wykonania aliasu home

 

Książki Helion