Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Symbol zachęty modyfikujemy w pliku .bash_profile, który tworzymy lub edytujemy w głównym katalogu użytkownika. Na Listingu 1 zaprezentowano domyślny symbol zachęty w systemie operacyjnym macOS (rys. 1.). 

Zmienną PS1 możemy wyświetlić za pomocą polecenia echo $PS1 (rys. 1.).

 

Rys. 1. Domyślny wygląd symbolu zachęty – Bash PS1

Rys. 1. Domyślny wygląd symbolu zachęty – Bash PS1

 

Listing 1. Domyślne ustawienie - Bash PS1 przykłady

PS1='\h:\w \u\$ ' 

 

Tabela 1. Kolory tekstu
Kolor Kod
Czarny 0;30
Czerwony 0;31
Zielony 0;32
Żółty 0;33
Niebieski 0;34
Magenta 0;35
Cyjan 0;36
Jasny szary 0;37
Biały 0;39

 

Tabela 2. Pogrubione kolory tekstu
Kolor Kod
Czarny 1;30
Czerwony 1;31
Zielony 1;32
Żółty 1;33
Niebieski 1;34
Magenta 1;35
Cyjan 1;36
Jasny szary 1;37
Biały 1;39

 

Tabela 3. Kolory tła
Kolor Kod
Czarny 40
Czerwony 41
Zielony 42
Żółty 43
Niebieski 44
Magenta 45
Cyjan 46
Jasny szary 47

 

Tabela 4. Wybrane symbole zastępcze
Symbol zastępczy Opis
\e znak ucieczki ASCII (033)
\h Skrócona nazwa hosta
\n Nowa linia
\t Aktualny czas w formacie 24-godzinnym GG:MM:SS
\T Aktualny czas w formacie 12-godzinnym GG:MM:SS
\@ Aktualny czas w formacie 12-godzinnym GG:MM
\A Aktualny czas w formacie 24-godzinnym GG:MM
\u Nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika
\v Wersja powłoki Bash
\w Ścieżka bieżącego katalogu
\$ Jeśli efektywny UID jest 0 wyświetla #, w przeciwnym razie $
\unnn Dowolna wartość Unicode
\\ Backslash

 

Symbol zachęty w wielu liniach (rys. 2.)

W drugim przykładzie dodaliśmy znaki specjalne (Unicode, notacja szesnastkowa). Podstawowe znaki specjalne możemy znaleźć w artykule „Kody znaków specjalnych dla stron internetowych – HTML”.

 

Kiedy stosujemy znaki Unicode, umieszczamy w $'...' (Listing 2, Listing 3).

 

Listing 2. Symbole zastępcze, wartości Unicode - Bash PS1 przykłady 

PS1=$'\u250F\u276E\u23F0 \\t\u276F\\n\u2523\u276E\\h\u276F:\\w \\u\\n\u2517\u25B6\\$ ' 

 

Rys. 2. Symbol zachęty i znaki specjalne - Bash PS1

Rys. 2. Symbol zachęty i znaki specjalne - Bash PS1

 

Symbol zachęty pokolorowany (rys. 3.)

Pracę z kolorami zaczynamy od \e[, kończymy \e[m lub \e[0m. Końcowy znak usuwa nasze ustawienia (Listing 3). 

 

Listing 3. Symbole zastępcze, wartość Unicode, Kolorowanie – Bash PS1 przykłady 

PS1=$'\\e[1;34;43m\\h:\\w \\u \\$\\e[0m\\e[1;33m\u2AF8\\e[0m ' 

 

Rys. 3. Symbol zachęty i kolory - Bash PS1

Rys. 3. Symbol zachęty i kolory - Bash PS1

 

Symbol zachęty i znaki specjalne na macOS (rys. 5.)

Jednak, jeśli nie chcemy wyszukiwać interesujących nas wartości Unicode (bardzo czasochłonna czynność), możemy zastosować symbole udostępnione przez system operacyjny macOS. Jak wyszukiwać symbole objaśniono w artykule „Klawiatura ekranowa, znaki specjalne na macOS”. 

Wybrany symbol należy dodać w pliku .bash_profile (rys. 4.). Wynik prawidłowego dodania symbolu do zmiennej PS1 zaprezentowano na rysunku 5.

 

Rys. 4. Symbol zachęty i znaki na macOS - Edytor Vim

Rys. 4. Symbol zachęty i znaki na macOS - Edytor Vim

 

Rys. 5. Symbol zachęty i znaki na macOS – Bash PS1

Rys. 5. Symbol zachęty i znaki na macOS – Bash PS1

 

Wybrane artykuły:

  1. Kody znaków specjalnych dla stron internetowych – HTML
  2. Klawiatura ekranowa, znaki specjalne na macOS
  3. Pliki ukryte w systemie operacyjnym OS X

Książki Helion