Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podczas pierwszego uruchomienia systemu operacyjnego Windows 10, Pulpit zawiera tylko ikonę Kosz. Jedną z pierwszych czynności jaką chcemy wykonać po pierwszym uruchomieniu komputera jest dodanie ikony Ten Komputer (ang. This PC).

Należy wybrać z menu Start > Folder osobisty (rys. 1.), następnie klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonę Ten komputer i bez puszczania przycisku przeciągamy ikonę na Pulpit (rys. 2.).

 

Menu Start w systemie operacyjnym Windows 10

Rys. 1. Menu Start w systemie operacyjnym Windows 10

 

Umieszczenie ikony Ten komputer na Pulpicie – Windows 10

Rys. 2. Umieszczenie ikony Ten komputer na Pulpicie – Windows 10

 

Wybrane książki:

Książki Helion