Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Język JavaScript powstał w 1995 roku na początku pod nazwą LiveScript dzięki pracownikowi firmy Netscape, która pierwsza wprowadziła ten język skryptowy do przeglądarki w wersji Netscape 2.0. Założycielami firmy Netscape byli twórcy pierwszej przeglądarki internetowej pod nazwą Mosaic. Obecnie konkurenci JavaScript to Flash (potrzebuje zainstalowania bibliotek na komputerze) i aplety Java, które wymagają zainstalowania Java Virtual Machine (obecnie nie przyjęły się).

JavaScript jest obsługiwana przez wszystkie najbardziej popularne przeglądarki, bez instalowania dodatkowych bibliotek. W porównaniu do wyżej wymienionych alternatyw jest to dużym plusem, zwłaszcza że firma Apple na urządzeniach iPhone, iPad nie wspiera technologi Flash.

Na samym początku po stworzeniu języka JavaScript technologia ta nie cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zmieniło się to dopiero kiedy w 2005 roku wprowadzono nową nazwę AJAX (Asynchroniczny JavaScript i XML).

AJAX bardzo dobrze współpracuje między innymi z technologiami .NET, JSP czy językiem skryptowym PHP, XML dzięki możliwości parsowania formatu nadaje się doskonale do pracy z JavaScript.

Do prawidłowej współpracy z serwerem stosuje się obiekt XMLHttpRequesrt umożliwiający asynchroniczny dostęp. Wadą tej techniki jest niemożliwość korzystania z przycisku "Wstecz" w przeglądarce.

Technologia AJAX znajduje zastosowanie w formularzach, przy wykorzystaniu techniki przeciągnij i upuść, czat. Można zastosować ją do automatycznie zmieniających zawartość tablic (np.: artykuły, książki). Jednak utrudnia ona pracę z syntezatorami mowy, które mają ułatwić korzystanie z internetu niewidomym. Dobrą praktyką jest takie projektowanie serwisów WWW z wykorzystaniem JavaScript, aby po wyłączeniu projekt nie tracił na funkcjonalności.

Kod języka JavaScript może być umieszczany bezpośrednio w plikach HTML (Listing 1) lub dołączany jako plik zewnętrzny (Listing 2). Jeśli chcemy aby plik example.js został wczytany a następnie uruchomiony na samym końcu po ukończeniu prasowania dokumentu HTML5, należy dołączyć go przed znacznikiem zamykającym element body (Listing 3) lub w sekcji head dodać do elementu script atrybut defer (Listing 4).

 

Listing 1. Umieszczenie JavaScript bezpośrednio w pliku HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Wiedza Na Plus</title>
<script type="text/javascript">
alert("Witamy na Stronie!");
</script>
</head>
<body>
<h1>Nauka języka JavaScript</h1>
</body>
</html>

 

Listing 2. Dołączenie zewnętrznego pliku example.js w elemencie head

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Wiedza Na Plus</title>
<script type="text/javascript" src="/example.js"></script>
</head>
<body>
<h1>Nauka języka JavaScript</h1>
</body>
</html>

 

Listing 3. Dodanie elementu script na końcu elementu body

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Wiedza Na Plus</title>
</head>
<body>
<h1>Nauka języka JavaScript</h1>
<script type="text/javascript" src="/example.js"></script>
</body>
</html>

 

Listing 4. Uruchomienie pliku example.js po załadowaniu strony HTML5

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Wiedza Na Plus</title>
<script defer type="text/javascript" src="/example.js"></script>
</head>
<body>
<h1>Nauka języka JavaScript</h1>
</body>
</html>

 

Warto również zapoznać się z dodatkiem Firebug dla przeglądarki Firefox. Umożliwia między innymi do konsoli wtyczki przekazywać za pomocą kodu JavaScript wyniki obliczeń. Więcej pod adresem www.getfirebug.com.

Obecnie można również wykorzystywać język JavaScript po stronie serwera. Node.js jest coraz bardziej popularny, instalacja jest bardzo prosta, więcej na stronie projektu pod adresem www.nodejs.org.

 

Wybrane programy posiadające wsparcie dla języka JavaScript:

Wybrane Biblioteki JavaScript:

Polecane książki:

 

Książki Helion