Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

System macOS Monterey należy pobrać przez App Store – jedyne miejsce, które daje nam 100% pewności pobrania plików bez wirusa (rys. 1.).

 

Rys. 1. Pobieranie systemu macOS Monterey przez App Store

Rys. 1. Pobieranie systemu macOS Monterey przez App Store

 

Kiedy system zostanie pobrany uruchomi się okno instalacji systemu macOS Monterey, które należy zamknąć skrótem Cmd+Q (rys. 2.). Plik pobrany znajdziemy w katalogu Aplikacje (rys. 3.).

 

Rys. 2. Okno instalacji systemu macOS Monterey

Rys. 2. Okno instalacji systemu macOS Monterey

 

Rys. 3. Plik instalacyjny w katalogu Aplikacje na macOS

Rys. 3. Plik instalacyjny w katalogu Aplikacje na macOS

 

Po pobraniu systemu operacyjnego należy przygotować pamięć USB, uruchamiamy Narzędzie dyskowe i formatujemy PenDrive (rys. 4.). Po lewej stronie wybieramy zewnętrzny dysk fizyczny i w górnej części okna wybieramy przycisk Wymaż (rys. 5.). Jeśli nie jest widoczne interesujące nas urządzenie to należy w menu programu Narzędzie dyskowe, wybrać Widok > Pokaż wszystkie urządzenia (rys. 6.).

 

Rys. 4. Uruchomienie Narzędzia dyskowego – podstawy macOS

Rys. 4. Uruchomienie Narzędzia dyskowego – podstawy macOS

 

Rys. 5. Narzędzie dyskowe – podstawy macOS

Rys. 5. Narzędzie dyskowe – podstawy macOS

 

Rys. 6. Narzędzie dyskowe, Pokaż wszystkie urządzenia – podstawy macOS

Rys. 6. Narzędzie dyskowe, Pokaż wszystkie urządzenia – podstawy macOS

 

W nowym oknie podajemy nazwę partycji macOSMonterey, format Mac OS Extended (kronikowany), Schemat Mapa partycji GUID – po wprowadzeniu wszystkich danych wybieramy przycisk Wymaż (rys. 7.). 

 

Rys. 7. Formatowanie pamięci USB – podstawy macOS

Rys. 7. Formatowanie pamięci USB – podstawy macOS

 

Następną czynnością jest przegranie systemu operacyjnego macOS Monterey na pamięć USB. Wykonujemy wspomnianą czynność za pomocą polecenia przedstawionego na listingu 1.

 

Listing 1. Tworzenie nośnika instalacyjnego macOS Monterey

sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/macOSMonterey 

  

Polecenie wprowadzamy w terminalu (rys. 8.). Tworzenie nośnika instalacyjnego trwa bardzo długo, należy uzbroić się w cierpliwość (rys. 9., rys. 10.). 

 

Rys. 8. Tworzenie nośnika instalacyjnego macOS Monterey - terminal krok 1/3

Rys. 8. Tworzenie nośnika instalacyjnego macOS Monterey - terminal krok 1/3

 

Rys. 9. Tworzenie nośnika instalacyjnego macOS Monterey - terminal krok 2/3

Rys. 9. Tworzenie nośnika instalacyjnego macOS Monterey - terminal krok 2/3

 

Rys. 10. Tworzenie nośnika instalacyjnego macOS Monterey - terminal krok 3/3

Rys. 10. Tworzenie nośnika instalacyjnego macOS Monterey - terminal krok 3/3

 

Po przygotowaniu pamięci USB z instalatorem systemu macOS Monterey ponownie uruchamiamy komputer (bootowalny pendrive macOS Monterey). Podczas uruchamiania komputera należy przytrzymać klawisz Alt (lub Option).

Czasami przytrzymanie klawisza Alt (lub Option) nie zadziała, w takiej sytuacji należy podłączyć zwykłą klawiaturę Windows na USB i spróbować ponownie.

Jeśli chcemy, aby po instalacji system był nowy (czysta instalacja macOS Monterey), należy przed zainstalowaniem ponownie systemu macOS Monterey wybrać z menu Asystent odzyskiwania > Wymaż Maca…, lub wymazać dysk za pomocą programu Narzędzie dyskowe.

 

Książki Helion