Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podczas projektowania szablonu tabeli w LibreOffice Calc domyślnie ustawiamy jeden format daty – jednak, jeśli przy arkuszu pracuje kilka osób, często w kolumnie pojawiają się różne formaty dat (rys. 1.). Dlatego czasami istnieje konieczność naprawienia formatu daty do z góry ustalonego w arkuszu np.: rrrr-mm-dd.

 

Rys. 1. Wiele formatów dat w kolumnie – LibreOffice Calc kurs

Rys. 1. Wiele formatów dat w kolumnie – LibreOffice Calc kurs 

 

Jeden format daty dla całej tabeli ułatwia wyszukiwanie interesujących nas informacji (rys. 2.), występuje mniej błędów podczas pracy w zespole - tabele w LibreOffice Calc są bardziej czytelne (rys. 11.), a filtry przejrzyste (rys. 3.). 

 

Rys. 2. Wiele formatów dat utrudnia pracę z filtrami - LibreOffice Calc kurs

Rys. 2. Wiele formatów dat utrudnia pracę z filtrami - LibreOffice Calc kurs

 

Rys. 3. Filtry przy jednym formacie w tabeli - LibreOffice Calc kurs

Rys. 3. Filtry przy jednym formacie w tabeli - LibreOffice Calc kurs

 

LibreOffice Calc poradnik – zmiana formatu daty LibreOffice Calc

 1. Podczas naprawiania formatu daty najpierw sprawdzamy format komórek – jeśli został błędnie ustawiony poprawiamy: 
  1. Zaznaczamy wszystkie komórki z datami, następnie z menu kontekstowego wybieramy Formatuj komórki… (rys. 4.).
  2. W oknie Formatuj komórki, przechodzimy do karty Liczby, Kategoria Data, Format 1999-12-31, Język: Domyślny - Polski.
  3. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. 5.).
 2. Jeśli wszystkie daty nie zostaną poprawione to zaznaczamy interesujące nas komórki:
  1. Wybieramy z menu głównego Dane > Tekst jako kolumny... (rys. 6.).
  2. W oknie Tekst jako kolumny w części Pola zaznaczamy daty, co spowoduje uaktywnienie się listy rozwijanej.
  3. Następnie w uaktywnionej liście rozwijanej Typ kolumny wybieramy Data(RMD).
  4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. 7).
 3. W trzecim kroku zamieniamy kropki na myślniki:
  1. Zaznaczamy wszystkie interesujące nas komórki, następnie z menu głównego wybieramy Edycja > Znajdź i zamień... (rys. 8.).
  2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Znajdź i zamień:
   1. w polu Znajdź wpisujemy znak kropki,
   2. w polu Zamień wpisujemy znak myślnika.
  3. Po zakończeniu wprowadzania interesujących nas danych klikamy na przycisk Zamień wszystkie (rys. 9.).
  4. Wprowadzone zmiany zostały zaprezentowane na rysunku 10.
 4. Jeśli wszystkie daty po kroku 3 nie zostaną naprawione należy ponownie wykonać krok 1 i 2, gdyż jest duże prawdopodobieństwo, że w komórkach, gdzie były kropki został ustawiony błędny format daty. Wykonanie ponownie tylko kroku 2 nie przyniesie oczekiwanego rezultatu.
 5. Końcowy efekt pracy z datami zaprezentowano na rysunku 11.

 

Rys. 4. Formatowanie komórek LibreOffice Calc, krok 1/2

Rys. 4. Formatowanie komórek LibreOffice Calc, krok 1/2

 

Rys. 5. Formatowanie komórki LibreOffice Calc, krok 2/2

Rys. 5. Formatowanie komórki LibreOffice Calc, krok 2/2

 

Rys. 6. Ustawianie jednego formatu daty, krok 1/2 - LibreOffice Calc kurs

Rys. 6. Ustawianie jednego formatu daty, krok 1/2 - LibreOffice Calc kurs

 

Rys. 7. Ustawianie jednego formatu daty, krok 2/2 - LibreOffice Calc kurs

Rys. 7. Ustawianie jednego formatu daty, krok 2/2 - LibreOffice Calc kurs

 

Rys. 8. Zamiana kropek w datach na myślniki, krok 1/3 - LibreOffice Calc kurs

Rys. 8. Zamiana kropek w datach na myślniki, krok 1/3 - LibreOffice Calc kurs

 

Rys. 9. Zamiana kropek w datach na myślniki, krok 2/3 - LibreOffice Calc kurs

Rys. 9. Zamiana kropek w datach na myślniki, krok 2/3 - LibreOffice Calc kurs

 

Rys. 10. Zamiana kropek w datach na myślniki, krok 3/3 - LibreOffice Calc kurs

Rys. 10. Zamiana kropek w datach na myślniki, krok 3/3 - LibreOffice Calc kurs

 

 

Rys. 11. Jeden format daty w tabeli - LibreOffice Calc kurs

Rys. 11. Jeden format daty w tabeli - LibreOffice Calc kurs 

 

Tabelę do przykładu zaprezentowanego w artykule znajdziemy w pliku naprawa-formatu-daty-libreoffice-calc-kurs.zip, podczas pisania artykułu korzystano z wersji LibreOffice 24.2.1.2, w systemie operacyjnym macOS.

 

Książki Helion